Трябва да обичаме не само тялото, но и душата и душата повече от тялото | Петър ДИМКОВ по ТОЛСТОЙ 

„Ако се стремиш и постигаш това, което иска от тебе тялото – слава, почести, богатства, животът ти ще бъде ад.”

Душата е една за всички хора. 

Щом почувствуваш страст, похот, страх, злоба, спомни си кой си ти – спомни си, че не си тяло, а душа, и веднага ще утихне туй, което те е вълнувало.

Всяка истина е от Бога. Тя само преминава през човека.

Казват, че не трябва да обичаме себе си. Но без обич към себе си не би имало живот. Но трябва да обичаме не само тялото, но и душата и душата повече от тялото. 

Ако се стремиш и постигаш това, което иска от тебе тялото – слава, почести, богатства, животът ти ще бъде ад. 

Животът на хората е тежък, защото не знаят, че тази душа, която живее във всекиго от тях, живее и във всички хора. Затова се поражда враждата между хората – едни са богати, други – бедни, едни са господари, други – работници. Затова е завистта и злобата и всички хорски мъчения. 

За да можеш да живееш леко с всеки човек, мисли за това, което те съединява, а не за това, което те разделя от хората. 

Колкото и лош, несправедлив, глупав, неприятен да е човек, помни, че като преставаш да го уважаваш, ти скъсваш връзката си не само с него, а с целия духовен свят.

Нам е нужно ново откровение не за рая и ада, а за този дух, който живее в нас.

Само когато човек вижда във всеки човек себе си, само тогава той разбира живота. 

Във всеки човек има същата душа, която е в мене.

Само този човек живее истински, който във всеки ближен вижда себе си и Бога.

Колкото повече човек живее за душата си, толкова повече чувствува единството с всички живи същества.

Ние чувстваме със сърцето си, че туй, с което живеем, което наричаме свое истинско „аз”, го има не само във всеки човек, но и в кучетата, и в коня, и в мишките, и в кокошката, и във врабчето, и в пчелата, даже и в растенията. 

Познай себе си или душата си и не само в човека, но и във всяко живо същество, не убивай и не причинявай страдание и смърт. Заповедта „не убивай” се отнася не само за човека, но и за всичко живо.

В сърцето на човека е написано по-ясно, отколкото в която и да било книга, че трябва да жалим и да не убиваме животните, птиците и полезните насекоми, тъй както и хората. 

Ние всички бихме знаели това, ако не заглушавахме съвестта си. 

Всеки ден убиваме милиони животни и птици, за да ги ядем, макар че можем да се храним вкусно и здравословно без да убиваме – със земни плодове и зеленчуци. 

По Л.Н. ТОЛСТОЙ 

От: „Хигиена и лекуване на душата”, Петър Димков, Изд. Астрала, 2001

Снимка: petardimkov.com

6062 Преглеждания