Роден на 29 юли 1805 г., Алексис Шарл Анри Клере дьо Токвил е френски политически деятел, лидер на консервативната партия на Реда, министър на външните работи на Франция (1849 г.) и историк. Книгите му „Демокрацията в Америка“ (появила се в два тома 1835 и 1840) и „Старият режим и Революцията“ (1856), и до ден днешен остават едни от най-богатите емпирични изследвания и оригинални теоретични концепции в областта на обществената наука. Блестящото разбиране на Алексис дьо Токвил за връзката между личността и обществото днес са толкова актуални, колкото са били и през 19 век. „Демокрацията в Америка“ (1835), неговият най-голям труд, е смятан за едно от ранните произведения от сферата на социологията и политическите науки.

(1805 ~ 1859)

Съзнанието на хората може да бъде завладяно само от най-достъпните идеи. Светът може да бъде завладян по-скоро от лъжливата, но ясна и точна идея, отколкото от правдивата, но сложна. 

Сред хората живеещи в демокрация, където няма наследствено богатство, всеки човек работи, за да живее... Трудът е издигнат в чест, предразсъдъците не са срещу него, а в негова полза.

В Америка в основата на деятелността лежи свободата, в Русия – робството. Те имат различни истории и различни пътища, но е твърде възможно Провидението тайно да е подготвяло всяка от тях да стане господарка на половината свят. 

Дори тираните не отричат, че свободата е прекрасно нещо – истината обаче е, че те я искат само за себе си и смятат всички останали недостойни за нея. 

Склонността към абсолютната власт е в пряка зависимост от презрението към собствената страна.  

Историята е като картинна галерия, в която оригиналите са малко, а копията – много. 

Робското положение – потискането на роба, в същото време води до деградация и господаря му. 

Страшно е не това, че великите хора са аморални, а че аморалността води до величие. 

Още в началото на престоя си в Америка направих поразително за себе си откритие – колко много са достойните хора сред управляваните, и колко малко са те сред управляващите. 

Основната цел на доброто правителство се състои в това да подобри благосъстоянието на народа, а не в това, да въвежда порядки сред бедните хора. 

Американците са толкова влюбени в равенството, че биха били по-скоро равни в робството, отколкото неравни в свободата.

Източник: Избранное - Izbrannoe.com
Изображение: 1850 portrait by Théodore Chassériau, Wikipedia