Епиграмите на големия наш учен, литературовед и общественик

"Проф. Иван Д. Шишманов е не само първият ни голям литературовед, насочил мъдър поглед към корените на нашата духовност, но той е ученият, който открива перспективната формула на приобщаването ни към европейската духовност."
Георги КОНСТАНТИНОВ

Проф. Иван Д. Шишманов (1862, Свищов – 1928, Осло, Норвегия) е един от най-големите български учени със световна известност. Министър на просветата в правителството на ген. Рачо Петров (1903 - 1907), пълномощен министър в Украинската република в края на Първата световна война (1918 - 1919 г.), той е сред основателите на Висшето училище в София и на Българския ПЕН-клуб. Шишманов е създател на научното и академично списание „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“ и редактор на сп. „Български преглед“. Неговите книги и лекции по възрожденската българска и западноевропейската литература и днес не са изгубили своята стойност. Знаменитият наш учен и общественик бил желан събеседник на писатели, държавници и монарси и още - красноречив оратор, лектор и любим преподавател в Софийския университет.

За живота – епиграмно, иронично, саркастично от проф. Шишманов. 

(Фотография на проф. Иван Д. Шишманов. 20.III.1920 г.)

ЦЯЛ БЪДИ

Цял бъди на тоя свят!
Цял бъди: магаре или хат!
Виж катърът (знаеш превъзходно)
е животно мило, но безплодно.

ЕПИГРАМА

О, Алеко,
колко ти жестоко се измами,
че Бай Ганьо щял да се засрами
и признае волно своя грях.
Днес той сочи, задушен от смях,
в твойто огледало Бай Ганя,
да се види всекиго подканя,
всекиго в него той познава,
само себе хитро изключава.

ЦЕНЗ ЗА МИНИСТРИ

Ковач да станеш, трябва дълго да ковеш,
години учи се шивачът да избожда,
умение се иска даже за еш-беш.
- Министърът, той за поста готов се ражда.

СЪВЕТ

Ти ме учиш как да пиша? По-напреж
научи се ти, мой брайно, да четеш.

ИСКРЕН СЪВЕТ

(на едного, който пишеше епиграми,
защото обичал краткостта)

Нищо да не пишеш, братко,
още е по-кратко.

ЯСНО

Доктор Дончо често заявява,
че гробищата ни трябват по-големи.
Вижда се, че човекът възнамерява
да „практикува” още дълго време.

ЛАКОНИЧНА РЕЦЕНЗИЯ

На Петърча пиесата
падна - преди завесата.

* Фотография на проф. Иван Д. Шишманов. 20.III.1920 г., bg.wikipedia.org