Най-емблематичната книга на автора, съчетана с изложба на съвременни илюстрации по текстовете ще бъде представена в Столична библиотека на 25 септември

Най-ключовата книга от библиографията на Йордан Радичков ще получи заслужено внимание от гости и жители на столицата. На 25-и септември от 18:30 ч. в изложбената зала на Столична библиотеката на пл. „Славейков“ издателство НИКЕ ще представи романа „Ноев ковчег“, утвърдил се като безспорна кулминация в Радичовото творчество. Новото издание е по повод 90 години от рождението на писателя.

За книгата ще говори проф. Маргарита Младенова, която не е чужда на произведенията  на Радичков. Представянето на „Ноев ковчег“ ще бъде придружено от изложба с илюстрации по текстовете от книгата.  Рисунките са дело на Ива Димитрова, която вече има задълбочен артистичен поглед върху творчеството на автора, благодарение на труда си по кориците на Радичковия сборник с разкази „Свирепо настроение“ и неговия роман „Прашка“. 

„И тъй, нагърбвам се със задачата да продължа по-нататък, като започна отново да сковавам бедния плавателен съд и лека-полека да пълня трюма му. Нямам никакви шансове за успех, но при всеки случай си казвам окуражително : „Хайде, удавнико, на добър час!“ 

Все пак е по-добре да се удавим в океана, отколкото да се удавим на сушата!“ 

С тези встъпителни думи на „Ноев ковчег“ от 1987 година Йордан Радичков кани читателя на едно изключително литературно пътешествие в дебрите на вселената и човешката душа. 

В своя „беден плавателен съд“ писателят приютява всичко, което вдъхновява и тревожи неговата душа, за да може то да оцелее след потопа на битието. 

Там читателят ще намери изключителните истории за един спешен щъркел, за дявола, който обича да се преправя на папуняк, за едно черно куче, което се появява като мираж, за Мао Дзъдун, който плаче пред собствения си портрет, както и единствената история в творчеството на Йордан Радичков, разказваща за една твърде неизвестна легенда около залавянето на Васил Левски, а и за много други малки и големи герои, които съставляват цялото сътворение. 

С това огромно разнобразие на образи Радичков строи своя Ноев ковчег и успява да разшири дефиницията на онова, което формално до този момент бива приемано като роман. Макар смутена от липсата на главен герой, литературната критика  не пести похвалите си за книгата, въпреки своята несигурност относно жанровото определение на творбата и причисляването ѝ в съответната категория. 

След излизането си „Ноев ковчег“ е определена като голямата книга на Йордан Радичков. И това не е чудно. „Ноев ковчег“ поразява читателя с изключително красивия език, многопластовите истории и тяхната дълбочина, както и особената и всепрощаваща любов към човека и неговия живот. 

Като че ли целият творчески път на Йордан Радичков е бил предопределен, за да стигне до своята кулминация в тази несравнима с нищо, писано в българската и световна литература, книга. 

Илюстрации: Издателство НИКЕ