Мъдростта на времето

„Надписи върху стената” на Набешима Наошиге (1538 ~ 1618) – военачалник през периода Сенкогу в Япония, главен васал на Рюдзоджи и владетел на провинция Хидзен от 1590 г.

Разумът е цветът на благоразумието. Има много примери за разцъфнали цветове, които не са дали плод.

Трудно е да овладееш бойните изкуства сам. Когато сам не можеш да прецениш, най-вероятно е да си навредиш.

Вслушвай се в мненията на подчинените си добре, защото когато ги съпоставиш с твоето мнение трудно ще тръгнеш по крив път.

Насърчавай подчинените си да говорят и се вслушвай в думите им. Известно е, че златото лежи скрито под земята.

Молитвите на потомъка трябва да бъдат заупокойните служби за неговите предци.

Законът е разумът на подчинените. Има и Закон, който е отвъд разума.

Доколко предците са били добри или лоши може да се съди по поведението на техните потомци.

Вярата е за пречистване на ума и не трябва да бъде упражнявана така, че да разстройва умовете на други. Молитвата е заграждението, което предпазва този цвят.

Издигането в света трябва да става по същия начин, като изкачването на стълбище.

Във всички неща нека отправно начало ти бъде човекът.

Целият живот на човека се предопределя в младостта му. Действай така, че да не изгубиш доверието на твоите съученици, другари, колеги по служба.

Който търси недостатъците на другите, ще бъде наказан от тях.

Към важните неща се отнасяй с леко сърце.

Върши всичко с търпение.

Написаното не предава същината на реалността.

Гадаенето на бъдещето е просто въпрос на шанс и ще сгрешиш, ако се осланяш на него.

Когато работите се вършат яваш-яваш, в седем от десет случая те ще свършат зле.

По време на битка трябва да бъдеш изпълнен с решимост да не се подлъжеш от маневрите на врага. Когато можеш да прецениш мига, победата несъмнено ще бъде твоя.

В битката трябва да бъдеш груб и безразсъден. Не е така във всекидневните дела.

Без значение дали човек е с висок или нисък ранг, ако той не е поставил живота си на карта поне веднъж, има причини да се срамува.

Всеки трябва от личен опит да познава усилието, тъй както го знаят хората от нисшите съсловия.

Избрано от: „Хагакуре. Записките на самурая”, Ямамото Цунетомо, изд. Изток-Запад
Изображение: Portrait of Nabeshima Naoshige, en.wikipedia.org