Аз никога не съм бил атеист и никога не съм отричал съществуването на Бога ~ Чарлз ДАРВИН

Създателят на еволюционната теория Чарлз Дарвин (1809 ~ 1882) за вярата си в Бог

(Portrait by John Collier in the National Portrait Gallery, London)

1. „Един аргумент, който ме убеждава в съществуването на Бога и който акцентира върху разума, а не върху чувствата, ме впечатлява със своята огромна сила. Този аргумент е свързан с невероятната трудност или по-скоро с невъзможността да си представим, че нашата огромна и прекрасна Вселена, както и човекът с неговата способност да гледа в далечното минало и в необятното бъдеще, са възникнали в резултат на сляпата случайност. Когато обмислям всичко това, аз се чувствам принуден да се обърна към една Първа Причина, която притежава интелигентен ум, който е аналогичен на човешкия ум. Ето защо аз трябва да бъда наричан Теист.” 
(ДАРВИН, цитиран в “The Life of Charles Darwin” by Francis Darwin, London, Senate, 1995, 60)

2. В края на своя революционен научен труд „Произходът на видовете” Дарвин пише, че единственият възможен път за възникването на първата жива клетка е чрез свръхестествената намеса на Бога: „Има някакво величие в тази еволюционна теория за живота с неговите мощни сили, които Творецът първоначално е вдъхнал в едно или в няколко живи същества; има нещо величаво в това, че докато нашата планета се е въртяла под въздействието на гравитационния закон, от едно толкова просто начало са еволюирали и ще продължават да еволюират безброй най-прекрасни и най-чудесни същества.”
(CHARLES DARWIN, “The Origin of Species by Means of Natural Selection”, London: J. M. Dent & Sons, 1928, 463)

3. „Невъзможността да си представя, че тази величествена и удивителна Вселена и нашите съзнателни души са възникнали по случайност, е за мен главното доказателство за съществуването на Бога.” 
(ДАРВИН, цитиран в Bowden 1998, 273)

4. Слепите природни процеси и слепият естествен подбор са неспособни да конструират сложни анатомични органи като човешкото око. Окото може да бъде създадено единствено чрез намесата на един Разумен Творец. В тази връзка Дарвин пише в главата „Трудности пред еволюционната теория” в книгата си „Произходът на видовете” следното: „Да се предполага, че окото, с всичките свои уникални приспособления за фокусиране на различни дистанции, за пропускане на различни количества светлина и за коригиране на светлинното разсейване, би могло да възникне чрез естествен подбор, е според мен – признавам – абсурдно в най-висша степен.” 
(CHARLES DARWIN, “The Origin of Species”, New York, New American Library, 1964, 168)

5. През 1879-та, три години преди смъртта си, Дарвин пише: „Аз никога не съм бил атеист и никога не съм отричал съществуването на Бога.” 
(ДАРВИН, цитиран в Bowden 1998, 273)

* От антологията „50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога”, съставител Тихомир Димитров, Рекламно-издателска агенция „Спектра”, Варна
Изображение: Portrait by John Collier in the National Portrait Gallery, London, en.wikipedia.org

15274 Преглеждания