„Намери начин да промениш своя живот и ако успееш да направиш това, ти самият ще бъдеш променен.”

Руският журналист Владимир Яковлев, създател на популярния сайт„Възрастта на щастието”, споделя своя опит за пътя на промените, по който повечето хора се опитват да трансформират живота си. 

***

През голяма част от живота си упорито се опитвах да се усъвършенствам, да ставам по-добър. Целите ми бяха възможно най-егоистични. Струваше ми се, че ако съм по-добър, то и животът ми ще се подобри – ще си реша проблемите, ще опростя сложнотията, ще подобря обстоятелствата. 

И ето какво разбрах в резултат.

Заради това, че ставам по-добър, животът ми няма да бъде по-добър.

Може колкото ми е угодно да променям себе си, да се пренастройвам към идеята какъв трябва да бъда, с надежда, че след това ще бъда възнаграден за героичните си усилия. Такава награда няма.

Знаете ли, има правила създадени от хора, работещи в екстремни условия, където всяка грешка означава смърт. Винаги съм оставал поразен колко ефективно тия правила работят в най-обикновения живот, отнесени към обичайните ежедневни проблеми. 

В тоя смисъл, изключително интересен е неофициалният девиз на морската пехота – „импровизирай, адаптирай, преодолявай”. Импровизирай – т.е, намери нови варианти за действие. Адаптирай – т.е. приеми себе си такъв, какъвто си и намери начин максимално да използваш своите възможности и особености спрямо настоящите обстоятелства.

Това правило е доказано във времето с редица ефективни действия в крайни условия. И обърнете внимание, че в него няма съчетанието – започни от нулата”, „промени себе си”, „излез от зоната си на комфорт” или напълно промени живота си”. Няма затова, защото на практика всички тия рецепти са малко ефективни и не водят до решаване на проблеми и преодоляване на препятствия. 

Често ми се случва да чуя – Ако искаш да промениш живота си, първо промени себе си”. Моят опит казва, че това не е истина. Животът не се променя, ако промениш себе си. Животът ще се промени тогава, когато откриеш начин да решаваш онези проблеми, които провалят живота ти. 

Намери начин да промениш своя живот и ако успееш да направиш това, ти самият ще бъдеш променен.

Знаете ли, когато говорят за будизма, често споделят, че целта на будистката практика е избавлението от страдания. За мен бе огромно откритие, когато след дългогодишни занимания разбрах, че избавлението от страдания не е цел, а метод.

Въпросът не е да променяте себе си, очаквайки, че след това някога в живота ви страданията ще изчезнат. 

Въпросът е в това, че вие – стъпка по стъпка, осъзнато и последователно съкращавате количеството болка и страдания в живота си, позволявайки на този процес да ви промени, да ви направи различен. 

Процесът на избавление от страданията, това е процесът на развитие. И означава съвсем друга постановка на задачите. 

Когато правим живота си по-добър, по-добри ставаме самите ние. 

Източник: Возраст счастья
Снимки: Анна Артемьева / Новая газета