„Ценете всичко хубаво, придобито на младини, не разпилявайте богатствата на своята младост.”

Младостта в живота ни 

Когато бях ученик, а после студент, си представях, че животът ми като „възрастен” ще протича в много по-различна обстановка, сякаш в друг свят, и ще ме заобикалят съвсем други хора. Мислех, че от настоящето няма да остане и следа. В действителност нещата се оказаха не такива, каквито си ги представях. Моите връстници останаха с мен. Разбира се, не всички – много отне смъртта. И все пак приятелите от младежките години се оказаха най-верните, най-постоянните. Кръгът ми от познати се увеличи, но истински приятели ми бяха старите. Истинските приятели се печелят на млади години.

Спомням си, че най-близки на мама бяха приятелките от гимназиалните и години. Приятелите на татко бяха негови състуденти от института. Сега, когато наблюдавам, откривам, че искреният стремеж към приятелство с годините намалява. Младостта е времето на сприятеляване. Трябва да помним това и да пазим приятелите си, защото истинското приятелство ни помага и в мъка, и в радост. За да се изживее радостта, за да се усети щастието най-дълбоко, то трябва да бъде споделено. Несподелената радост не е радост. Щастието разваля човека, ако го изживява сам. Миговете на загуба са още по-тежки, ако си без приятел. Горко на онзи, който е сам! 

Пазете младостта си до дълбока старост. Ценете всичко хубаво, придобито на младини, не разпилявайте богатствата на своята младост. Нищо от придобитото през младостта не отминава безследно. Навиците, възпитани през младостта, се запазват за цял живот. И навикът да се трудите – също. Ако сте свикнали да се трудите, работата винаги ще ви носи радост. Колко е важно това за човешкото щастие! Няма по-нещастен човек от мързеливия, вечно бягащия от труда и усилията... 

Както е през младостта, така ще бъде и през старостта. Добрите навици от младостта правят живота по-лек, лошите го усложняват и затрудняват. 

Една руска пословица гласи: „Пази честта си от младини”. Паметта съхранява всичко, извършено през младостта. Добрите постъпки ще ни радват, лошите няма да ни дават покой!

От: „Писма за доброто и прекрасното”, Дмитрий Лихачов, ДИ „Народна просвета”, 1986 г.
Снимки: Момент истины, nevzastava.ru