Всичко, което съществува, съществува в Бога ~ СПИНОЗА

За вярата си в Бог 

Бенедикт де СПИНОЗА (1632 ~ 1677) – натурфилософ, един от основателите на европейския рационализъм.

1. В своя основен философски труд „Етика” (1677) Спиноза пише: „Бог е едно абсолютно безкрайно Същество, т.е. субстанция, която се състои от безкрайно много атрибути, всеки от които изразява вечна и безкрайна същност.”

(SPINOZA 1883, Part I “Concerning God”, Def. VI). 

2. В едно писмо до своя приятел Хюго Боксел (Хага, 1674) Спиноза пише: „На твоя въпрос, дали аз имам ясна идея за Бога, както имам ясна идея за триъгълник, аз отговарям „Да”. Но ако ме питаш, дали имам ясен мисловен образ за Бога, както имам ясен мисловен образ за триъгълник, аз отговарям „Не”. Защото ние сме неспособни да си представим самия Бог, а можем само да разберем същността на Бога. Забележи, че аз не твърдя, че изцяло познавам Бога. Аз само казвам, че разбирам какво представляват някои от Неговите атрибути – не всички и дори не повечето.” 

(BENEDICT DE SPINOZA, “On the Improvement of the Understanding”, New York, Dover Publications, 1955, 387). 

3. „Всичко, което съществува, съществува в Бога; и извън Бога нищо не може нито да съществува, нито да бъде разбрано.” 

(SPINOZA 1883, Part I, Prop. XV). 

4. „Всички неща съществуват в Бога; всичко се случва само според законите на безкрайната природа на Бога и следва от необходимостта на Божията същност. Поради това по никакъв начин не може да се твърди, че Бог търпи въздействие от някое друго нещо извън Себе Си.” 

(SPINOZA 1883, Part I, Prop. XV, Note).

...

* От антологията „50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога”, съставител Тихомир Димитров, Рекламно-издателска агенция Спектра, Варна
Изображение: Портрет на Спиноза, 1665, bg.wikipedia.org

7352 Преглеждания