„Поддържането на баланс между дисциплината, личностната реализация и съчувствието е ключът към пълното удовлетворение.“

(John William Waterhouse, 1916, Tristan and Isolde with the Potion)

Трите правила на емоционалната хармония 

Всеки от нас има три основни черти на характера. Как да се развием като пълноценни личности и да развием божията сила вътре в нас?

Докато израстваме в детството ни, бащите ни ни учат на дисциплина, а майките – на състрадание и съчувствие, и тези две неща едновременно ни карат да постигаме личните си успехи честно и достойно. Аз мисля, че постигането на пълноценност на личността зависи от начина, по който успяваме да усвоим тези три аспекта на израстването в детството си, а постигането на душевна пълноценност зависи от това как успяваме да следваме тези принципи като възрастни.

Поддържането на баланс между дисциплината, личностната реализация и съчувствието е ключът към пълното удовлетворение.

Аз имам чувството, че ако узнаем как и кога трябва да прилагаме дисциплина, да проявяваме съчувствие и да бъдем съпричастни, както и как да се борим за постигането на целите си с търпение, чест и достойнство, ще намерим своя верен път и начин на живот. Искрено вярвам, че душата ни се състои от три съответни на характера ни части, които постоянно се опитват да ни подскажат как да прилагаме тези черти от характера си в нашето развитие. Вярвам също, че ако се научим как да прилагаме тези свои черти, ще имаме най-голям шанс да постигаме пълно удовлетворение в края на всеки ден. Следващият път, когато изпитате нерешителност в момент на трудност и изпитание, разберете коя от тези три черти на характера е най-подходяща да проявите в случая, и така ще започнете да се потапяте във вашата вътрешна мъдрост и сами ще предизвикате най-добрия резултат от ситуацията.

По време на терапии съм забелязал, че много успели хора, които сякаш са постигнали всичко, но въпреки това страдат от непрестанно неудовлетворение, са развили една от тези страни на своя характер, но са пропуснали да развият и са забравили за другите две страни. Повечето мъже прилагат дисциплината и се обвързват с една работа за цяло живот или продължават да подобряват финансовото си състояние или власт, като жертват радостта от съпричастието и взаимността в брака, както и чувството на личното себеизразяване. Повечето жени са се дисциплинирали и съсредоточили в отдаването на постоянна обич и чувства на цялото семейство, а когато техните деца пораснат и напуснат дома, те страдат от тотална загуба на смисъл на живота си и липса на способност да изразяват собствената си личност. Изключително важно е мъжете и жените да отделят и прекарват по малко време всеки ден за тяхното лично изразяване, както и да проявяват дисциплина и съчувствие към останалите членове на тяхното семейство. Вярвам, че само, когато се научим как най-добре да проявяваме тези три страни на характера, съзнанието ни ще бъде способно да изпита пълноценност и удовлетворение.

За да разберете какво искате, трябва да развиете и трите черти на характера, които ви да дават всички три възможности за личностно развитие.

Хората, които обикновено казват: „Аз вече не знам какво искам”, са хора, които отделят цялото си време в проявяването само на една от тези страни на характера. Поради това те не проявяват другите две от тях, което им пречи да развият възможностите на своите способности, които дават тези други две черти на характера. Непълнотата създава несигурност и объркване и ограничава способностите.

Трите правила на емоционалната хармония:

• Винаги поддържайте добър баланс между дисциплина и любов, защото едната е безпомощна без другата;

• Винаги поддържайте верния баланс между работа и разтоварване, тъй като едното е безсилно без другото;

• Винаги намирайте равновесието между съчувствието и верния съвет, защото без едното другото няма да постигне нищо.

Всяко хубаво нещо трябва да бъде подпомагано с контрол и насочване в правилната насока. Всички идеи в тази книга се основават на четирите страни на дисциплината и тези три правила за постигане на емоционална хармония, които се съчетават, за да изградят нужното равновесие между смиреността и успеха. Тъй както парите се нуждаят от добро счетоводство, аз вярвам, че така и всеки аспект на успеха трябва да бъде благословен от правилен начин на възприемането му и оползотворяването му, за да можете да се радвате на непрестанната благословия на удовлетворението във всичките му възможни форми.

За да поддържате емоционална хармония, любовта трябва да се съчетава с дисциплина, съчувствието с правдив съвет, а разтоварването с усилията, посветени на нашите цели и на истинската вяра в собствената ни способност да се усъвършенстваме. Няма значение колко големи са мечтите ни или дали в момента можем ясно да видим пътя към успеха. Това, което наистина има значение, е дали вярваме достатъчно в собствената ни способност, за да направим първата крачка и след това да продължим да се наслаждаваме на пътешествието, защото именно пътят ни доставя най-голямо удовлетворение, а не постигнатият резултат. Може би, най-трудното изпитание в нашия живот е да узнаем кое е това нещо, което ще ни донесе щастието, към което всички ние се стремим.

Какво е това нещо, което истински искате, което вярвате, че ще направи живота ви изключителен и необикновен?

За да стигнем до Облака на щастието, трябва да проявим (дадем изява на) божието чувство и величие вътре в нас, защото еднаквите неща се привличат. 

Ако вие просто търстите щастие и не знаете какво искате, може би е полезно да разберете, че щастието се състои от много неща и след постоянното изпитване на чувство на благодарност, може би следващото най-важно е постигането на личните ви мечти. Понякога въодушевлението от постигането на мечтаното ни кара да засияем толкова ярко, че ние всъщност привличаме това нещо, което не осъзнаваме, че ще ни извиси в небесата. Ако това е вашият случай, може би ще ви помогне да осъзнаете, че за да съградим и извървим нашия път към Облака на щастието, трябва да проявяваме заложената в нас божественост, защото най-често щастието се ражда, когато се срещат и привличат еднаквите неща.

От: „Пътят на необикновения успех и вярата в себе си“, Ноел Батън
Картина: John William Waterhouse, 1916, Tristan and Isolde with the Potion, commons.wikimedia.org