Нитишастрата „Дървото на мъдростта”, приписвана на знаменития индийски будистки философ Нагарджуна, е преведена на тибетски от индийския пандит Шилендра-бодхи и тибетския лодзава (преводач) Йеше през IX в. Това известно поетично произведение е включено в тибетския канон Танджур и съдържа 260 четиристишия, с които общодостъпно се излагат религиозни, морални и житейски мъдри наставления.

Всички земни неща са краткотрайни 
като небесните светкавици. 
Разбери: този живот е като малка 
дъждовна капчица.

Дзонкапа

(Nagarjuna with Thirty of the Eighty-four Mahasiddhas)

Да не се страхуваш от болестите; 
да копнееш за приятелство с мъдри хора; 
да не използваш вулгарния език. 
Един ден, прекаран така, 
е по-важен от сто години!

...

Не разчитай на греховния управник! 
Не разчитай на лъжливите роднини! 
Не разчитай на сладострастния 
съдружник! 
Не разчитай на онзи, който върши зло!

...

Желанието на хората 
да бъдат привлекателни и щастливи, 
да се радват на благата, 
които им носи богатството, 
прилича на глупостта на пияния, 
когото трябва да носиш на гърба си, 
въпреки че е здрав. 

...

Астрологът прави изчисления 
и предсказания 
като се основава на движенията 
на луната и звездите, 
ала и той не може да предскаже, 
че в собствения му дом 
неговата съпруга, с която бил се скарал, 
е легнала с друг.

...

Ако наистина се стремиш към добродетели, 
не се дръж високомерно! 
Щом кравата ти няма мляко, не ще я купят, 
даже ако окачиш на врата й 
звънлива камбанка. 

...

Животът ни е кратък, а знанията са безчет. 
Можем ли да предположим колко ще живеем, 
след като не знаем точния срок 
на нашия живот? 
Така както лебедът отделя 
млякото от водата – 
посветете се и вие на онова, 
което вършите добре.

...

Глупавите предпочитат шута 
пред учения човек, 
защото обичат да се смеят. 
И тъй: шутът си трупа богатство, 
докато ученият си отива с празни ръце.

...

Погрешно е да притежаваш богатство, 
което нито го раздаваш, нито му се радваш. 
вярно е, че то принадлежи на теб, 
но имаш ли от него полза?

...

Каквото и да има на земната повърхност: 
имот, злато, добитък, добро здраве – 
нищо от това 
не може истински да задоволи хората. 
Разберете ли това, 
ще постигнете успокоение.

Избрано от: Нагарджуна „Дървото на мъдростта”, изд. Шамбала, София, превел от тибетски: Александър Федотов
Илюстрация:  Nagarjuna with Thirty of the Eighty-four Mahasiddhas, bg.wikipedia.org