„Ха, иди си, почини си!“ Три мили стихотворения за изпроводяк на най-лютия и непредвидим женски месец в календара.

Баба МАРТА винце пила

Баба Марта винце пила,
па се малко подмладила -
дощя и се да се смее,
омръзна и да се грее
до печката като котка
и излезе на разходка.
Тояга и леда счупи,
усмивка и снега стопи.
Гдето стъпи, трева никне,
над глава и слънце пекна.

Кукурякът се събуди,
па излезе да се чуди,
Минзухарът се усмихна…
Всичко около утихна.
А от вишневите клони
Кос смирено се поклони,
поде песни чудни, чисти,
та гората се разлисти.

...

Баба МАРТА се накичи

Баба Марта
се накичи
със минзухар
и кокиче…

Овчар в поле
стадо тири,
хороводна
песен свири.

Рипна Марта
ръченица -
като мома
хубавица.

Гарван гракна
от гората,
присмя и се
на играта.

Баба Марта
се разлюти,

клетви сипна му
нечути.

И сърдито
развърте се,
сняг и ветрища
разнесе.

Та изплаши
млади, стари -
всеки скри се
кой де свари.

...

АПРИЛ

Сбогом, бабо
Марто стара,
омръзна ни
с минзухара!
Ха, иди си,
почини си!

Твоят хубав
син Април
по е щедър,
по е мил!
От усмивка
цял сияе -
да се сърди
той не знае.
Как любовно
той поглежда
към момите
и с надежда
ни изпълня
той душите…
Цветя сее
по полята.
По горите
пък намята
нови хубави
премени;

тъче листове
зелени;
води птички
да ни пеят,
та сърцата
да ни сгреят.

* Стихове на Елин Пелин
Снимка: Елин Пелин (псевд. на Димитър Иванов Стоянов, Байлово, Софийска област, 8.07.1877 ~ София, 3.12.1949)