„То ще бъде причината за твоята смърт, то ще ти счупи врата.“

Беседи върху притчите на Исус

Един фермер имал породист овен. Той бил превъзходно животно, но понякога се побърквал и тогава овчарят, който се грижел за него, много се тревожел. Той все искал да се отърве от овена, но фермерът много го обичал.

Веднъж на овчаря много му се събрало и той дошъл и рекъл: „Избирай сега: или аз, или овена. Аз напускам… ето ми заявлението. Или тоя овен да си отиде. Той е едно смахнато животно и непрекъснато създава неприятности. Той става толкова разгневен и опасен, че понякога си мисля да не убие някой”.

Сега фермерът трябвало да решава, затова попитал приятелите си какво да прави. Той въобще не искал да продава овена. Те му предложили да извика ветеринарен психиатър. Извикали психиатъра. Фермерът бил скептичен, но бил готов всичко да направи, но да запази овена. Психиатърът останал три дни. Той гледал, наблюдавал, взимал си бележки, анализирал и накрая казал: „Няма да има проблеми. Просто отиди на пазара, купи един грамофон и плочи с Бетовен, Моцарт, Вагнер – класическа музика. Когато овенът се разлудее и побеснее, просто пусни една плоча. Като свири музиката, тя ще го успокои и той съвсем ще миряса”.

Фермерът не могъл да повярва, че ще има чак такъв ефект, но трябвало да опита, затова направил каквото му казани. Получило се! Овенът незабавно се успокоявал и утихвал.

В продължение на една година нямало неприятности. След това един ден овчарят дошъл тичешком и съобщил: „Нещо лошо се е случило – не знам какво. Овенът се самоуби! Както обикновено, като видях, че ще се разбеснее, сложих плочата. Но стана по-лошо. Овенът все повече и повече беснееше и просто се хвърли върху стената. Счупи си врата – сега е мъртъв”.

Фермерът отишъл да види. Овенът лежал до стената мъртъв. Тогава погледнали да видят каква плоча е поставена на грамофона. Била станала ужасна грешка: не било класическа музика, а запис на Франк Синатра… той пеел: „Няма никога да има друга като теб”. Това направило белята.

„Няма никога да има друга като теб” – егото е причината за цялата лудост, нещастие, мизерия. То ще бъде причината за твоята смърт, то ще ти счупи врата.

Можеш да се оправиш с тази интензивност, ако тя не е много голяма. Цялото ми усилие е да я доведе до такъв връх, където ти няма да можеш да се справиш с нея. Или ще я накараш да отпадне, или ти ще отпаднеш. А всеки път, когато възникне такъв избор – дали да оставиш мизерията, или да оставиш себе си – ти ще оставиш мизерията. И заедно с мизерията всички те ще изчезнат: егото, невежеството, безсъзнанието. Те са различни названия на едно и също явление.

Из: „Следвай Ме. Беседи върху притчите на Исус“, Том 1, Ошо, изд. Гуторанов
Илюстрация: Deviantart / Osho by Svikramart