(A Happy Group by Edward Henry Potthast)

Хората живеят с представата, че Бог никога не е весел, не се шегува, не се смее и че всеки трябва да свещенодейства при среща с Божественото. Бих искал да погледнете малко по-леко на нещата. Някой беше казал: „Порастваш в Деня, когато добре се посмееш над себе си.”

Не се вземайте толкова на сериозно. Отпуснете се малко. Помогнете и на хората наоколо да се поотпуснат.

Искаш да знаеш за Петте Отношения на Бога към Света? Хвърли поглед върху първото от тях.

„Да се радваш на всичко".

Това е Поресто Отношение към нещата. Забеляза ли? Поставих го на първо място.

Какво искаш да кажеш с това?

Искам да кажа, че то идва преди всичко друго. То прави всичко положително. Без радост не съществува нищо. Искам да кажа, че ако не вложиш малко хумор в живота си, нищо няма да има смисъл. Искам да кажа, че смехът е най-доброто лекарство. Искам да кажа, че радостта действа добре на душата.

Ще отида и по-далече. Самата радост е душата. Душата е онова, което би нарекъл радост. Чиста радост. Безкрайна радост. Неостаряваща, безгранична, неограничена радост. Това е природата на душата.

Усмивката е прозорецът към душата ти. Смехът е вратата.

Ох, чудо на чудесата!

Наистина - чудо на чудесата!

Защо душата е толкова щастлива? Хората не са толкова щастливи. Искам да кажа, че хората, чиито души са щастливи, съвсем не изглеждат тъй щастливи. Та какво всъщност става тук?

Това е чудесен въпрос. Ако душата ти е толкова радостна, защо не си тъй радостен и ти? Това наистина е чудесен въпрос.

Отговорът се крие в съзнанието, ума, разума ти. Трябва „да си изгубиш ума", „да излезеш извън него", за да бъдеш радостен и трябва да пуснеш на воля радостта, която е в сърцето ти.

Мислех, че радостта е в душата ми.

Сърцето ти е връзката, пътечката между душата и ума ти. Радостта в душата ти трябва да мине през сърцето ти, иначе няма никога „да стигне до ума ти и да влезе в него".

Чувствата са език на душата. Те трябва да намерят опора в сърцето ти, ако умът ти е затворен за тях. Точно затова, когато се чувстваш много, много тъжен, казваш, че ти се къса сърцето, че то е разбито. И затова, когато се чувстваш много, много щастлив, казваш, че сърцето ти ще се пръсне от радост.

Отвори ума си, отвори съзнанието си, позволи на чувствата си да бъдат изразени, да излязат наяве и сърцето ти никога няма да бъде разбито или да се пръсне, а ще бъде свободно струящ поток за жизнената енергия в душата ти.

Но ако душата е радост, защо може понякога да бъде тъжна?

Радостта е живот, изразяващ себе си. Вие наричате радост свободния поток на жизнена енергия. Същината на живота е в Единството и Единението - обединяване на и с Всичко, Което Съществува. Точно това е животът: единство, изразяващо себе си. Чувството за единение е чувството, което наричате любов. Затова, казано на ваш език, същността на живота е любовта. Тогава и радостта е свободно изразена любов.

Избрано от: „Приятелство с Бога”, Нийл Доналд Уолш, изд. Хермес
Картина: A Happy Group by Edward Henry Potthast; chinaoilpaintinggallery