За мерките и теглилките земни и справедливостта дадена свише, с поучителната басня на талантливия наш поет, публицист, сатирик и преводач, сътворил десетки книжки за българските деца.

Христо Радевски (1903 ~ 1996)

Праведният

На райските двери почука веднъж
нов гостенин, вече напуснал земята.
Сановник висок и с висока заплата
бил тук, на земята, покойният мъж.

И Петър светията срещна го там,
огледа го кротко и строго, па рече:
„Отивай към рая, за там си, човече,
аз тебе отдавна, отдавна те знам."

И белите ангели пейнаха: - Влез!
И новият праведник в рая се втътри.
Но чу се шушукане, ропот отвътре,
пред Петра излязоха с гневен протест:

- Как може такъв некадърен лентяй,
безделник такъв да допуснете в рая
?
Каква справедливост тогава е тая,
щом ей за такива предвижда се рай?

И рече им Петър ключарят тогаз:
- Спокойствие, братя и праведни люде.
Недейте се сърди, недейте се чуди,
че този човек е сега между вас.

Да, той на земята лентяйн е бил...
Но я за момент представете си вие
при този му сан и при таз простотия
що пакост би сторил - да би работил!

Из: „100 шедьоври на баснята“, Изд. „Народна култура“, София, 1983 г.
Снимки: Христо Радевски (1903-1996); Държател: Институт за литература, dictionarylit-bg.eu