„Бог е нещо, което ти се случва, когато си готов. И според мен, да си способен да се радваш – това е вратата.“

Беседи върху притчите на Исус

Премахни колебанието. При мен идват хора и ми казват, че искат да обичат, но се колебаят; искат да медитират, но се колебаят; биха искали да танцуват, но се колебаят. Ако има такова колебание и ти продължаваш да го подхранваш, ще пропуснеш целия си живот. Време е: остави го! И нищо друго не е необходимо да се прави: просто осъзнай, че това е начинът, по който са те възпитали, нищо повече.

То може да се изоставя съзнателно; то не е твоя същност. То е само в мозъка ти, то е само една идея, която ти е наложена. То се е превърнало в един упорит навик – и при това много опасен, защото ако не можеш да се радваш, за какво е тогава този живот?

А тези хора, които не могат да се радват на нищо (любов, живот, хубава храна, прекрасен пейзаж, залез, утрин, хубави дрехи, добра баня – все малки неща, обикновени неща), ако не можеш да се радваш на тези неща – а има хора, които не могат да се наслаждават на нищо: те се интересуват от Бога. Те са най-невъзможните хора; те не могат никога да достигнат до Бога. Бог се радва на тези неща, защо иначе продължава да ги създава? На Него въобще не му е омръзнало ни най-малко. От хиляди години Той работи върху дърветата и цветята, и птиците, и продължава. Той продължава да заменя: нови същества, нови земи, нови планети. Той е наистина много, много разнообразен! Погледни живота, наблюдавай го и ще видиш сърцето на Бога – какво е. Хората, които са много напрегнати, неспособни да се радват на каквото и да било, неспособни да се отпускат, неспособни да се радват дори на добрия сън: това са тези немного хора, които се интересуват от Бога. Те се интересуват поради погрешни причини. Според тях, след като животът е безполезен, напразен, те трябва да търсят и да се стремят към Бога. Техният Бог е против живота, помнете.

Бог е самото осъществяване на живота, Бог е самият аромат на живота, Бог е пълното органично единство на живота. Бог не е някакъв предмет, който съществува подобно на мъртва скала, Бог не е статичен. Бог е динамичен феномен. Бог не съществува, Той се случва. Когато ти си готов, Той се случва. Недей да мислиш, че Бог съществува някъде и ти ще намериш начин да го достигнеш. Не, това го няма – няма Бог, който да съществува някъде и да те чака.

Бог е нещо, което ти се случва, когато си готов. Когато си готов, когато тъгата е изчезнала, и можеш да танцуваш, когато тежестта е изчезнала, и можеш да пееш, когато тежкият товар на възпитанието ти тегне повече върху сърцето ти, и можеш да течеш – Бог се случва. Бог не е нещо, което съществува; Той е нещо, което се случва. Той е динамично, органично единство.

А когато Бог се случи, всичко се случва: дърветата, звездите, реките. И според мен, да си способен да се радваш – това е вратата.

Из: „Следвай ме. Беседи върху притчите на Исус“, Том 1, Ошо, изд. Гуторанов
Илюстрация: Deviantart / Osho by Svikramart