(Портрет на Радой Ралин, дело на покойния артист и художник Климент Денчев – Климбо)

Слънце и Вятър

Вятърът и слънцето подели дискусия. За какво ли била дискусията? Че откакто свят светува, дискутиращите всъщност спорят все за едно и също нещо: кой от тях е по-силен. Въпрос на амбиция, виждате!

Та вятърът и слънцето спорили: кой от двамата е по-силен? По-силен щял да бъде онзи, който съблече първия срещнат пътник.

Появил се първият очакван пътник и вятърът потрил доволно ръце.

– Сега ще видиш – заканил се на слънцето той – какъв стриптийз ще падне. Ще зафуча страховито, ще го разпердушиня, ще го погна с данъци и берия, ще съблека и ризата от гърба му.

И както се заканвал, вятърът така и задухал – грозно, зловещо, неописуемо от поети и метеоролози. Духал, духал, вмъквал се под крачолите на човека, размятал палтото му, но човекът нали зъзнел, още повече се свивал и увивал, стискал и тракал със зъби и накрая устискал.

След като изтекъл уреченият регламент, безуспешен за вятъра, започнало слънцето да доказва своята сила. То просто се усмихнало на пътника с такава топла усмивка, че той си свалил сам сакото. После пуловера, ризата, после всички одеяния и се проснал на земята, за да си прави слънчеви бани.

– Видя ли, че убеждението е по-резултатно? – рекло слънцето.

– Да, но ти изпадна в гнил либерализъм и абстрактен хуманизъм...  отговорил раздразнен вятърът.

А облаците, нали се водили по вятъра, само това чакали, нахлули и затулили слънцето. И така го държали, закрито на сянка, докато си направи самокритика пред вятъра, който, разбира се, излязъл победител в дискусията.

Ако дискутираш с вятъра, победата ти ще бъде за вятъра.

От „Езопиада“, Радой Ралин, изд. Български писател, 1987
* Портрет на Радой Ралин, дело на покойния артист и художник Климент Денчев – Климбо, частна колекция