Поет за Поета

„Със стиха си оплоди прокълнатите бразди. За човешкия провал пей с ликуваща печал…“

William B. Yeats, 1911, photo by G.C.Beresford (1864-1938)

♥ В памет на Уилям Бътлър Йейтс (умрял през януари 1939 г.)

1
Той изчезна посред зима:
ручеите бяха заледени, а летищата – почти безлюдни
и снегът се подиграваше със публичните статуи;

живакът хлътна във устата на умиращия ден.
О, всички уреди се съгласяват –

денят на неговата смърт бе мразовит и мрачен.
Далеч от болестта му
вълците пак тичаха през неувяхващите лесове,
селската река течеше пак, неизкушена от модерните пристанища;
опечалените езици
не допускаха поетовата смърт в поемите му.

Но за самия него този бе последният следобед –
следобедът на милосърдните сестри и слуховете.

Провинциите на плътта му се бунтуваха,
площадът на ума му опустя
и тишина нахлу в предградията,
електрическият ток на чувството прекъсна,
той се превърна в свойте почитатели.
Сега е пръснат сред стотици градове,
отдаден е докрай на непозната обич,
за да открие щастието си в друг вид гора
и според чуждия закон на съвестта да го накажат.
Словата на мъртвеца
се променят в жилите на живите.

Но във значението и шума на утрешния ден,
когато комисионерите реват като животни на платформата на борсата
и бедните понасят своите страдания, с които вече доста са привикнали,
и всеки в своята килия е почти уверен в свободата си,
за този ден ще мислят две-три хиляди,
тъй както мислиш за деня, когато си направил нещо по-необичайно.
О, всички уреди се съгласяват –
денят на неговата смърт бе мразовит и мрачен.

2
Ти беше глупав като нас
 дарбата ти надживя всичко:
общината на богатите жени, телесната разруха,
самия теб. Безумната Ирландия те нарани с поезия.
И днес Ирландия запази лудостта и климата си –
поезията не поражда нищо ново, тя живее
в котловината на словата си – директорите там
не се намесват; тя тече на юг

от ферми на усамотеност, от досадни грижи,
от груби градове, в които вярваме и мрем; тя оцелява –
едно особено събитие, една уста.

3
Срещай славен гост, земя!
Уилям Бътлър Йейтс умря.
И съдът ирландски ляга
празен от лирична влага.

Злото време не щади
най-достойните гърди,
със забвение покрива
всяка фигура красива,

но дадеш ли му живот
в думите на своя род,
всичко ще прости тогава
и ще те отрупа в слава.

Тъй на Киплинг то прости
възгледите – помниш ти,
тъй и нему греховете

ще прости за стиховете.

В мрака на Европа лай
носи се от край до край
и в омразата си всяка
нация мълчи и чака.

Втренчва се от всеки взор
в теб душевният позор
и на милостта водите
спят, замръзнали в очите.

Слез, поете, слез в нощта
и от дъното с мощта
на човечното си слово
радост ни дари отново.

Със стиха си оплоди
прокълнатите бразди.
За човешкия провал
пей с ликуваща печал.

На сърцата ни пустини
извор дай и научи ни
как на дните си в затвора
пак да сме свободни хора.

Снимка: William B. Yeats, 1911, photo by G.C.Beresford (1864-1938); commons.wikipedia.org