Април в Експресионистичното календарче за 1921 година на ГЕО  една от най-ярките фигури на българската литература, поет, публицист, критик, преводач, журналист, издател, пропагандатор на авангардното изкуство, художник.

Април

Мъдреците и поетите дишат чист въздух в сумрачните пролетни градини, над техните звънливи чела – високата тайна на нощното небе  ултрамарин и сребро – над тихата арабеска на преплетените млади ластари на лозата и цъфналите клони на ябълките.

Безбройните въпросителни на нощното небе – и сребърната тревога на Тихо Брахе.

Неотдавна се видях на брега. Ала в шепата си не улових от струите на вечната река. Напразно…

Има ли бог?

Над звънливите чела на мъдреците и поетите небето зее с бездънна тишина – ултрамарин и въпросителни.

Някъде светят шумни локали. А през сянката на белите пролетни градини – в този час на късна вечер – минава с широки крачки огромният силует на черен мъж. 

Из: „Експресионистично календарче за 1921 година“, Гео Милев
Снимка: Гео Милев, Държател: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, dictionarylit-bg.eu