„Най-добър е този избор, който предизвиква най-доброто за нас. Най-доброто за нас е това, което е най-добро и за другите. Във взаимоотношенията не бива да се допуска да бъдем мъченици или жертви.“

(The Lovers I, 1928, by Rene Magritte)

Взаимоотношенията

Защо взаимоотношенията са много важни за нас?

Чрез взаимоотношенията с другите ние съществуваме във Вселената. Взаимоотношенията са непрекъснато предизвикателство за нас. Чрез тях призоваваме, изразяваме, създаваме и изпитваме аспекти от себе си. Няма по-добро място, където да можем да открием себе си, освен във взаимоотношенията с другите. Без взаимоотношение ние не може да постигнем своите цели. Всяко взаимоотношение е съществено, всяко взаимоотношение ни помага да открием Кои сме наистина.

Защо понякога човешките взаимоотношения се провалят?

Предназначението на човешките взаимоотношения е да има с кой да споделяме живота си. Във взаимоотношенията се влиза, за да намерим себе си, а не за да изгубим себе си. Затова най-напред е нужно да видим себе си като достойни, а след това да видим и другите като достойни за взаимоотношението. Човешките отношения никога не се провалят истински когато почиват на любовта. Те се провалят само когато влизаме в тях по неправилни причини. Докато не използваме взаимоотношенията като инструмент за сътворяване на себе си, ние ще се проваляме. Ще се проваляме, когато не уважаваме чувствата си, ще се проваляме когато не зачитаме гледната точка на своите партньори. Никой не може да търпи някой друг, който се смята за по-достоен от него, който се счита за по-висш. Във всяко взаимоотношение е нужно да влизаме с ясна цел, мъдро и отговорно. Мъдростта е учителка, която е преминала през достатъчно изживявания, за да знае какъв следващ избор да направи. Мъдростта изисква непрекъснато да осъзнаваме себе си, винаги да еволюираме към по-висше разбиране за значението и последствията от връзките, в които влизаме.

Кой избор е най-добър?

Най-добър е този избор, който предизвиква най-доброто за нас. Най-доброто за нас е това, което е най-добро и за другите. Затова когато влизаме във връзка винаги е нужно да включим себе си сред онези, които обичаме. Във взаимоотношенията не бива да се допуска да бъдем мъченици или жертви.

Във взаимоотношенията не бива да има задължения, ограничения и правила. Всяка връзка, в която има задължение рано или късно се проваля. В основата на всички здрави връзки стои не това, което сме задължени да правим, а това, което можем да правим. Стойностни взаимоотношения се създават само когато всеки може да изрази себе си по достоен начин, като помага и на своя партньор да бъде себе си и да върви по избрания от него път.

При какви обстоятелства не е нужно да влизаме във взаимоотношения?

Взаимоотношенията са необходимост, но в същото време са и бреме, когато влизаме в тях водени от неправилни подбуди и мотиви. Взаимоотношенията стават бреме, когато искаме да запълним някаква празнина в живота си, водени от егоистични подбуди. Някои влизат в интимни връзки, за да избегнат самотата. Други влизат във връзка, за да имат сексуален живот. Трети влизат във връзка, за да успокоят егото или депресията си. Четвърти искат да се възстановят от предишни не удовлетворяващи връзки.

Никоя от горепосочените причини няма да ни доведе до удовлетворяващи взаимоотношения, докато не осъзнаем, че ние създаваме обстоятелствата, чрез които влизаме в неудовлетворяващи връзки. Водени от неправилни мотиви, неподготвени и незрели, ние никога няма да се почувстваме удовлетворени, когато влизаме във взаимоотношения с другите. Целта на истинските взаимоотношения е да са удовлетворяващи и за двете страни, да се основават на взаимопомощ, а не на използване един от друг. Истински взаимоотношения може да изграждаме, когато се вслушаме както в своите потребности, така и в потребностите на другите, на нашите партньори. Така вместо да гледаме какво мислят другите за нас, нужно е да разберем от какво се нуждаят. Нужно е да разберем и уважаваме онова, което другите преживяват.

Бог участва само в равностойни взаимоотношения. Равностойни взаимоотношения ще постигнем, като преобразуваме натрупаната негативна карма в положителна.

Избрано от: „Епохата Водолей: Реалност - Еволюция - Съзнание“, Димитър Хаджийски, София, 2012 г.
Картина: The Lovers I, 1928 by Rene Magritte, renemagritte.org