„Мързелът е майка на пороците, защото тя ограбва благата, които имаш, а не допуска да получиш и това, което нямаш.“

Преподобный Нил Постник (Нил Постник, Синаит (St. Nilus the Ascetic of Sinai (St. Nilus the Faster оf Sinai)

Поучителни слова от св. преподобни Нил Постник от Синай, ученик на св. Йоан Златоуст

Имайте страх Божий и любов Божия и винаги постъпвайте с всички така, че съвестта ви да не ви изобличава. Пазете съвестта си чиста и спокойна. Вярвайте, че Бог присъства при всяко ваше дело. Бягайте от похвалите, а бъдете винаги скромни и самоукорителни. Радвайте се, когато постъпвате добродетелно, но не се превъзнасяйте, за да не пропаднете и да загубите благодатта. Колкото повече успявате в закона Божий, толкова повече признавайте себе си за грешни раби, далеч от съвършенството. Изследвайте края на всяка постъпка от самото начало. Ден и нощ се взирайте в последния ден. И никаква любов към настоящия живот да не ви привлича към света. Не общувайте с тези, които виждате, че се гнусят от добрите.

Каквото и да правите, се старайте да не бъде във вреда на никого. Не се услаждайте от цветята на живота: всички цветя са трева, която скоро ще увехне.

Благодарете по време на скърби и облекчавайте греховното си робство. Бъдете много осторожни за изкушенията, защото те са изобличили много, които са били по-добри от вас. Не осъждайте Божието дълготърпение, защото това е общо лекарство. Мразете светските несъгласия, но не винете Бога за това. Да бъдем внимателни към себе си, за да не станем повод за присмех на други, защото във всички нас е заложено изкушението да се присмиваме над другите.

Винаги помни Бога и твоя ум ще е в Царството Небесно. Обуздавай окото си, защото сам не знаеш къде блуждае. Удържай си езика: той често произнася неща, които би било най-добре да се премълчат. Насочи ума си към поуките от Закона, защото постоянното поучение непрестанно изкоренява лукавите помисли. Скривай добродетелите си, но се старай да има много свидетели на твоя живот. Давай на плътта това, което й е нужно, а не това, което тя иска. Бягай от разкоша, защото той ни привързва към този свят, а това поражда омраза към Бога. Ако имаш богатство, раздавай го, а ако нямаш, не събирай. Постът е оръжие, молитвите са стена, а сълзите са баня за душата. Спомняй си за съкрушенията си с въздишка и духовно съкрушение. Раздавай на бедните – това умилостивява нашия Съдия. Взимай участие в нуждите на светиите, защото чрез тях ще влезеш в общение с Бога. В църквата влизай, като да влизаш в Небесното Царство, не говори и не мисли за нищо земно, докато си там. Радвайте се, като имате най-потребното в живота, а грижата за това оставете на Бога. Изнурявайте плътта с добри дела, но не се преуморявайте до болестно състояние. Пийте вино умерено, колкото се може по-малко. Не бъдете раздразнителни, защото раздразнителността е майка на яростта. По време на болести и изпитания, се молете. Почитай всички йереи и се поучавай от добрите. Обичай Божия Дом, но и себе си превърни в Дом Божий.

Ходи често на църква, защото църквата ни избавя от смут и вътрешни бури. Всичко на земята е временно и някой ден ще изчезне, така че не тъжи за него. Имай срам от хората. Пази слуха си и очите си, защото чрез тях те нападат стрелите на злобата. Винаги имай Бога пред очите си, когато се молиш, а ако се разсееш, вдигни духовния си взор обратно към Него. Умът непрестанно поражда помисли, затова изкоренявай лошите, а добрите върши.

Обичай смирението: то е голяма височина, която и адската бездна не може да стигне. Подвизавай се, колкото е нужно, за да победиш плътските страсти, а ако изнемогнеш, се лекувай, за да оздравееш, без да се поддаваш на охолен живот.

Изтръгвай лукавите помисли с добри. Помни, че лошите помисли са дяволско семе, така че щом бъдат прекратени, сеячът бива посрамен. Пазете се от излишния смях, той отслабва душата, а слабата душа лесно отхвърля юздите на Закона. Ако отдаваме душевните си сили за добри дела и молитви, то дяволът няма да успее да намери подход към нас. Да прилагаме Закона на дело, умът ни да се занимава с полезното, а езикът да се труди над книгите. Да се молим мислено, докато работим, защото Бог иска, ние винаги да Го помним. Моли се преди всяко дело, особено, когато се колебаеш. Радвай се на общуването със светиите, защото чрез тях ни се явява Сам Бог. Светите хора различавай по делата, защото всяко дърво се познава по плодовете.

Упражнявай сърцето си в незлобие, а тялото – в чистота, за да бъде изграден в тебе Божий храм. Така пазете тялото си като храм на Твореца, който е и Съдия и Устроител, защото сте Негов образ и подобие – бъдете чисти! Ако злословят срещу теб, помисли дали не е имало основателна причина да те одумват. Невъзможно е да се освободим от даден порок без съкрушение на сърцето, а сърцето се съкрушава при трикратно въздържание: въздържание от сън, храна и от телесен покой. Ако ви обидят, бъдете търпеливи и наказанието ще падне върху обиждащият ви. Когато видите богатство, слава или светско господство, помисли за това, че това е тленна примамка и ще избегнеш изкушението. Претърпявай скърбите, защото от тях, като рози сред тръни, никнат и процъфтяват добродетелите. Нищо не е по-добро от добродетелта, защото тя – образ Божий, е като Самият Бог неизменна. Плачи за грешника, който успява във всичко, защото над него се простира мечът на правосъдието. Мързелът е майка на пороците, защото тя ограбва благата, които имаш, а не допуска да получиш и това, което нямаш.

Когато лошият човек не се срами от своите постъпки, тогава го настига тежка язва и падението му го води до отчаяние. Ако паднеш духом, помни какви блага очакват верните и ще придобиеш духовен плод. Вярващите трябва да се смиряват пред всички, защото ако се смиряват само пред някои, тяхното смирение е лъжливо. Не предпочитай нищо друго повече от любовта към ближния, освен ако заради нея пренебрегвате любовта към Бога. Не се прилепвайте към нищо и не се пристрастявайте въпреки Божия закон, защото само недостойните за Бога предпочитат нещо друго пред Него. Не защитавай лошите хора, защото те подтикват към зло, а ти сам се оскверняваш като общуваш с такива. Вразуми грешника, но не осъждай падащия, защото това е дело на злоречивия, а първото предполага желание за поправяне. Старай се винаги да слушаш и да говориш за това, което е привично за светиите, защото това подбужда душата към добри дела. Ако в ума на всеки има домашна църква, то и църковните задължения ще вършим в нея. Ако в църквата има служба, бъди там, ако няма служба, си чети в къщи апостолското благовестие.

Учи се от славните добродетели на светиите, защото тяхната слава е безсмъртна. Възневиди порока като демонски меч, надвиснал над нас. Ако вразумяваш падащия, то проявявай и състрадание, така и слушащия се вдъхновява. Със светите хора говори за духовното, а със светските – за светското. Винаги бързайте да довършите добрите си дела, за да не си тръгнете от този свят с несвършена работа. „Така тичайте, че да постигнете целта.“ (1 Коринтяни, 9;24), тоест – без отдих, защото трябва да натрупаме добродетели, докато не напуснем попрището на живота. Изпълнявайте Божиите завети, защото тези, които не вършат добри дела, работят напразно. Опълчавайте се срещу лукавите помисли с написаното в Закона Божий. Положи всяко усилие да отвърнеш очите си от този живот, защото излизащият от него вреден дим помътнява духовния мироглед. Ако имате лош навик, отсичайте го помалко, и без много труд ще го изхвърлите от душата си. Чистият и Свят Бог обичай с чиста любов, и като Повелител на всичко, Го почитай като по-низше Негово създание.
Не роптай против Бога, когато търпиш наказание, защото въпреки че Той наказва, като Баща и Благодетел е достоен за благодарности.

Ако искаш да си над каквито и да е грехове, то не любопитствай за чуждите дела, защото и в тебе има много от това, в което подозираш другите. Избягвай гордостта, дори и ако си богат, не ставай противник на Бога заради временното богатство. Възлюби смиреномъдрието, ако искаш да се спасиш в Съдния ден. Не се присмивай над другите, и никога няма да претърпиш насмешка. Не се разсейвайте, когато сте в църква, защото на стоящите пред Царя не подобава да се предават на разсеяност. Не вършете противни на Закона неща, за да не погинете като беззаконници. Жадувайте за достопочтен живот, за да имате дръзновение да поправяте съгрешенията си. Винаги се старайте да преуспявате в добрите дела.

Из: „Творения преподобного отца нашего Нила Синайского“, изд. „Московский Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры“, 2000 г.
Изображение: Преподобный Нил Постник (Нил Постник, Синаит (St. Nilus the Ascetic of Sinai (St. Nilus the Faster оf Sinai)