„Ако един син има майка, която обича, синът всякога трябва да се ожени за една мома, която прилича на майката.“ ~ Петър ДЪНОВ, „Книга на живите“ (Изд. „Астрала“).

(Портрет на Учителя Дънов, дело на художника Атанас Тасев; © petardanov.com)

Линии

Ако детето не е добро като майка си и баща си, то не е родено от тази майка и от този баща. Ако детето не мяза на баща си и майка си, то не е родено от тях. Ако върви по линията на майката, майката е майка, но бащата не е баща. Аз бих ви привел примери. В съвременните семейства не само мъжът прелюбодейства, но и жената прелюбодейства. Ако един мъж има една жена, която не обича, а обича друга жена, тази, която обича, го зачева, а другата го отглежда. То не е дете на тази майка. Любимата е майка, тя е майка му. Законът е такъв: щом едно дете не носи добродетелите на родителите си, щом едно дете не носи добродетелите на Любовта, щом едно дете не носи добродетелите на Мъдростта, щом едно дете не носи добродетелите на Истината, то не е родено от Бога. То не е родено от тези майка и баща. Това е моралът. Едно дете трябва да носи добродетелите на Любовта, поне една добродетел да носи.

Какво означава „сестра“? В природата съществува един закон: сестрата определя възлюбената на брата си; един брат определя възлюбения на сестра си. Ако сестрата не обича своя брат, никога не може да намери своя възлюбен, понеже нейният възлюбен върви по линията на нейния брат. Ако братът не обича сестра си, не може да намери своята възлюбена, понеже възлюбената върви по линията на сестра му. Ако един син има майка, която обича, синът всякога трябва да се ожени за една мома, която прилича на майката. Дъщерята да се ожени за един момък, който прилича на баща й. Когато тя се жени за момък, който не прилича на баща й, всякога ще има противоречие в живота, ще има разногласие. Когато се жени за момък, който прилича на баща й, ще има обединение. Син, който не мяза на майка си или на баща си, на дядо си или на баба си, нито на кого да е от рода, не е признат за техен син. Щом бащата и майката не го признават за свой син, той остава вън. Майката и бащата обичат детето си, само когато то мяза на тях или на някого от техния род. Няма ли нещо общо с тях, те го държат далеч от себе си. Това е закон, който се отнася до връзките на всички хора. Ти не можеш да обичаш един човек, ако той няма нито една черта, подобна на твоята. Срещнете ли човек, който има нещо общо с вас, вие го обиквате. Казва Христос: „Кой е посял това семе? Някой враждебен човек.“ По този закон някое дете прилича на майка си.

Защо прилича на майка си? Гледам му носа. То носи носа на майка си. Гледам, окото на майката - същото. И детето върви по линията на майка си. Но брадата на майката е остра, а на детето е широка и казвам: по брада детето върви по линията на баща си. Бащата има широка брада. И казвам, че в това дете майката има две, а бащата има едно. Бащата влияе само на брадата, на физическия свят. Майката влияе върху носа, върху неговия ум и неговата разумност. Това дете в живота ще мяза на майка си. В началото ще мяза на баща си, а в края ще мяза вече на майка си. Всички онези усилия, които ние правим в съвременния живот, са само сили, които работят за създаването у нас на един отличен мозък, за създаването на едно отлично сърце и за създаването на една отлична душа - формата на една душа. Всички имате нужда от една положителна наука. Има нещо, което по наследство сте приели. Ти си енергичен, защото баща ти е бил енергичен. Или си муден, защото майка ти е била мудна, дядото е бил муден. Ако вървиш по тяхна линия, приемаш техните характерни черти. Ако дядо ти е бил материалист, и ти си материалист. На дядо ти веждите са били дебели, и твоите са дебели. Наследствените черти биват външни и вътрешни. Например състоянието на един човек се определя от неговата коса. Колкото неговите мисли и чувства са по-груби, и космите са по-дебели. Когато космите щръкват, имат повече електричество, тогава трябва да се овлажнят, за да се уравновеси тази енергия. Трябва да се правят бани поне веднъж в седмицата, защото космите се нуждаят от вода, за да бъдат проводници на магнетизма. Ако не се мие човек, косата загрубява. Щом стане косата по-суха, и човекът ще стане по-сух. Той не може да бъде добър. Празна е торбата му, помоли го някой, няма да направи услуга. Ако торбата е пълна, готов е да услужи. Ако има само едно сухо парче хляб, то е за него, не е разположен да прави добро.

Според закона на наследствеността, казваме: ако майката е вложила повече любов в своето дете, то върви по нейна линия, т.е. по женска линия. Следователно, ако майката е здрава, бащата и да е болен, детето ще бъде здраво, това дете не е изложено на болестта на бащата. Обаче, ако детето върви по линията на баща си, който е бил студен по отношение на него, това дете е осъдено да си замине. От децата си майката и бащата могат да видят как са живели. Ако децата боледуват, или майката е виновна, или бащата е виновен. Ако синът боледува и върви по бащина линия, бащата е виновен за това. Ако дъщерята боледува и мяза на майка си, т.е. върви по женска линия, майката е виновна за това. Ако пък синът върви по линията на майка си и боледува, майката е виновна. Ако е глупав и върви по майчина линия, пак майката е виновна. Ако синът е лош и върви по бащина линия, бащата е виновен. Мнозина казват, че еди-кое си дете върви по линията на дядо си и прадядо си. Това е по закона на наследствеността. Значи бащата на това дете е приел някакъв недостатък от своя баща и после, като е станал сам баща, предал този недостатък на сина си. Та, когато казват, че някое дете мяза на дядо си и на прадядо си, то е защото и баща му мяза на своя баща. Понеже детето днес върви по бащина линия, то приема от баща си този недостатък, който баща му е приел от своя баща.

Като изучавате закона за наследствеността, ще видите, че цели родове следват живота на късите линии, а други - живота на дългите линии. Следователно деца, родени от родители, които произлизат от рода на късите линии, ще живеят малко време на земята. Ако се раждат деца от вторите родове, те ще следват пътя на дългите линии, ще живеят дълго време на земята. Често в живота стават кръстосвания: майката е от рода на тия, които следват пътя на късите линии, а бащата от тия, които следват дългите линии. Тогава, ако синът или дъщерята на това семейство мяза на бащата си, ще има възможност да живее дълъг живот. Ако мяза на майка си, ще живее къс живот. В такъв случай синът или дъщерята ще живеят толкова години, колкото е живял бащата или колкото е живяла майката. Обаче, ако синът или дъщерята водят по-добър живот от родителите си, техният живот може да се продължи с няколко години. Ако младите не водят по-добър живот от родителите си, има възможност да умрат с няколко години по-рано от годините, до които са доживели родителите им. Ти не можеш да бъдеш щастлив, ако баща ти не е бил щастлив. Ти не можеш да бъдеш нещастен, ако майка ти не е била нещастна. И обратното е вярно: ако ти вървиш по линията на майка си, ти не можеш да бъдеш щастлив, ако майка ти не е била щастлива; или ти не можеш да бъдеш нещастен, ако майка ти не е била нещастна. Този закон е законът за вътрешното съчетание на семейството. Казвам: добрите и лошите черти, които хората сега носят, са унаследени в техния организъм. Често се явяват такива дисонанси, музикални дисонанси - туй, което наричат нервозност, нервен човек. Нервността произтича от нервната кал, която се образува около стените или вътре в стените, или от вън. Става подпушване, енергиите на човешката мисъл не могат да текат и тогава се явява туй нервно състояние. Става изтичане на нервната енергия. Нервен е, не зависи тази нервност от него. Дядо му е бил нервен. Разправяше ми един господин следното: „Не мога, казва, да си обясня. Баща ми беше много смел човек, безстрашен, и майка ми беше смела. Аз съм толкова страхлив, вечерно време като мръкне, страх ме е да изляза вън. Мисля, че някоя мечка ме чака, че някой вълк ме чака, че някоя голяма змия ме чака, че духове има, или че е някой разбойник. Като е светло, смел съм, готов съм да извадя нож. Как, казва, ще ми го обясниш? Дойде ли вечер, страх ме е.“ „Аз ще ти обясня този страх, той е унаследен от дядо ти. Дядо ти го е премачкала воденица.“ „Действително дядо ми, бащата на баща ми, го е смачкала воденица.“ „Понеже вървиш по пътя на дядо си, ти си унаследил този страх на дядо си.“

Из: „Книга на живите: Раждане, подмладяване, прераждане, карма“, Петър Дънов, изд. „Астрала“, 2006 г.
* Портрет на Учителя Дънов, дело на художника Атанас Тасев; petardanov.com