„Април каза на слънцето да се издигне и да покаже пътя на пойните птички, които идваха да славят пролетта.“

„Пролет“, худ. Данаил Дечев (1891-1962)

Април

Ето го че пристигна внукът на Баба Марта, младият Април. Слънцето освети и съгря земята в чест на неговото пристигане. Той радостно засвири с тръбата и лекият ветрец разнесе навред сладките звуци. Чуха го горите, напъпиха и се развиха, овошките цъфнаха, цветята изскочиха от земята и завикаха:

– Пролет, пролет!

Баба Марта, доволна и честита, седна да почива и да гледа с наслада какво може да направи нейният внук.

Април каза на слънцето да се издигне и да покаже пътя на пойните птички, които идваха да славят пролетта. Слънцето се издигна и дълга върволица птици долетя от южните страни в нашата България. Горите се изпълниха със славеи. По нивите нападаха пъдпъдъци, а по ливадите закрачиха важно щъркелите.

По едвам раззеленилите се буки почна да прехвърка кукувицата и да вика: „Тукааа, тука-тука е най-добре, защото Април доведе пролетта!”

Картина: „Пролет“, худ. Данаил Дечев (1891-1962)