Туй, което може да вземете от април, в никоя друга аптека не се намира ♥ Петър ДЪНОВ

„Кой е най-добрият начин за отпразнуване на Великденския празник? Всичко, каквото има човек, трябва да се тури в действие.“

Великденски подарък

(Беседа от Учителя пред група млади приятели в Търново, 24 април 1927 г.)

Кой е най-добрият начин за отпразнуване на Великденския празник? Всичко, каквото има човек, трябва да се тури в действие.

Сега за вас, младежите, могат да се правят големи реформи. Ако вие не се свържете със законите на Природата, ще имате същите резултати както възрастните. Трябва да започнете с тялото си. Например, знаете ли какво е набиране на пикочна киселина в човешкия организъм или какво е слабо дишане. После, знаете ли на какво се дължи оная вътрешна инертност, онзи мързел у човека. Има един „Свещен” мързел у човека. Хората го наричат свещена почивка или свещен покой, да няма мъчнотии и страдания. Човек иска да е тих и спокоен, да се намира в бездействие. И тъй, на вас, младите, казвам – за да бъдете силни и здрави, трябва да използвате сутрешния въздух и слънчевите лъчи. Защото утре, като заболее човек, той може 10-20 лекари да вика, но положението няма да се подобри. Ще мине година, две, три и той ще изгуби способността да се учи и да бъде сръчен. Болестите разрушават организма. Всички лекари са турени да пазят от болести човека, но до днес не са успели.

…Най-благоприятното време е сега. Нищо повече. Всеки ден от април струва десет златни лева за вас. Или, туй, което може да вземете от април, никъде не можете да го вземете, в никоя друга аптека не се намира. Ами че вие сега вода газите, жадни ходите. Вие сега, в един месец отгоре, можете да наберете такава енергия, да станете толкова свежи, жизнени, радостни, пълни с идеи, че, където ходите, да носите нещо свежо със себе си. Пък вие сега сте скържави. А тази магнетична енергия като че ли заразява хората. Всички искат да бъдат свежи, бодри, здрави. Сега като стоите, някой ви мисли, че сте философ замислен. Какъв ти философ – той трябва да бъде здрав човек!

В човека трябва да се роди желание да работи за приложението на тези методи.

Сега, като излизате сред природата, вие стоите отпуснати, заемате едно пасивно положение и като вървите, пак ходите отпуснати. Така не бива, трябва да се научите да ходите с будно съзнание. После, съзнателно трябва да вземате участие във всяко нещо. Сега, вие знаете, че природата не обича хилавите хора, понеже тя е сложила богата трапеза и когато някое дете не обича да се ползва от храната й, тя има особено мнение за него, че то не е от много умните деца.

И сега като се съберете, образува се едно натегнато състояние. А то трябва да бъде на жизненост, на здраве, на богато разположение. Ще се образува едно течение, общ подтик между всички. А сега, като се покажат на някой болезнените състояния, той ще се уплаши. Но ние ще почнем от здравата страна.

Ако имате разтупване на сърцето, това показва натрупване на отровни газове, пикочна киселина и млечна киселина. Тогава вътрешната природа на човека казва: „Слушай, вода ти трябва. Трябва да филтрираш тия отрови – киселини и газове.” А хората казват: „Сърцебиене имам.” Хм... сърцебиене... Или сте неспокоен, не можете да заспите. Станете, стоплете вода, изпийте една, две, три, четири, пет чаши вряла вода и когато се изпотиш, вземи суха кърпа и направи едно хубаво търкане – тъй, хубаво по цялото тяло – по ръцете нагоре, по тялото надолу, тъй хубаво да се масажираш; ще се облекчиш и пак ще изпиеш една чаша вряла вода. Може да капнеш десет капки лимон, за да се възстанови топлината.

Направете този опит да видите какво ще бъде вашето състояние. Ще го направите не веднъж, не два пъти, но всеки ден – най-малко два пъти през седмицата.

През този сезон трябва да го направите. Нали искате да се чистите. По този начин ще се отворят всички пори на тялото ви, ще се подобри кръвообращението ви и ще дойде едно прииждане на прана у вас. И след това седнете тихо и спокойно и започнете да дишате. Концентрирайте си мисълта нагоре и започнете да приемате тия магнетични течения от пространството. Може изведнъж да нямате успех, но като постоянствате месец, два, три да дишате и да пиете гореща вода, ще се усетите освежени.

Човек трябва да излиза навън на чист въздух и да диша. И всякога, когато ви остане свободно време - половин час, използвайте го да дишате. Можете ли отнякъде да вземете най-хубавата вода – да не ви мързи. Може да е на десет километра далеч, но идете и си вземете един литър от най-хубавата вода. Вие сега ходите на Витоша, защо всеки не си вземе по една манерка вода.

В света болести не съществуват, а има само болезнени състояния. На съвременните хора и на цялото човечество задачата е да се освободят от своите натрупвания и нечистотии. Затова са препоръчали древните миене и чистене. Ще пиете 4-5 чаши вряла вода, докато се изпотите хубаво. После, трябва да имате една гъба и една кърпа да се измиете от потта. Всеки в стаята си може да направи едно обтриване 2-3 пъти в седмицата най-малко и ще придобиете приятна свежест. Туй ще правите като един наряд. След туй, с една кърпа ще си изтриете тази влага хубаво.

Туй ще го правите десет седмици – от 25 април до 4 юли. След десет седмици ще видите какъв резултат ще имате. Туй ще се прави или сутрин, или вечер. С топлата вода това е хубавото, че няма опасност да се простудите. За фрикциите, кой когато има време, тогава ще ги прави. Вдишките ще ги правите 1,5 часа най-малко, за да можете да наваксате енергия за през зимата.

Помнете едно: Никакъв мързел. Сутрин като ставате, няма да казвате: Спи ми се. Това е леност. Като изпълните този наряд, ще се яви едно изтъняване. Именно това е хубавото. Аз искам да изтънеете. Това да не ви плаши. Това е оформяне на тялото.

Духовната страна на упражнението: през тези два и половина месеца за никакви болести няма да мислите. Ще мислите за един свят, дето няма болести. Цялата природа диша живот и свежест. Слънцето е пълно с живот, който изпраща на земята. Тези упражнения трябва да станат един навик.

Как се познава здравето? Като се срещнат двама здрави хора, винаги се сприятеляват. Човек, който обича, е здрав човек. И щом дойде до едно състояние да не може да обича, ще знаете, че това е едно болезнено състояние, макар че още не е органически болен.

Трябва да има едно разширяване, да обичаш всичко живо, трябва да се образува една обмяна на обич. Свещено правило е: Никой няма да търси да го обичат, но всеки ще търси да обича. И като обича, да се радва, че е проявил нещо. Всеки може да обича. Стани положителен. Всички хора, които обичаш, са положителни във възходяща степен. Да любиш, значи да бъдеш като Бога. Законът на Любовта е: Като Бога да бъдеш. Бог взема инициативата във всичко. В света ще въплътим Бога в себе си. Работите ще вървят. Тогава ще употребиш същите качества на Бога. Ще се стремите да обичате и да сте доволни, че проявявате туй свещено правило.

От: „Тихият глас“ (Извънредни беседи от Учителя 1924 - 1930 г.), ИК „Всемир“, София, 1997 г. 
Снимка: petardanov.com

16837 Преглеждания