„Три неща обикновено карат хората да прекратят дадено взаимоотношение: различията, скуката и отрицателните чувства.“

 

The Kiss (1907-1908) by Gustav Klimt

~ Вярвайте на другия до доказване на противното

Умение за справяне, полезно във всички близки взаимоотношения, е способността да прощавате на партньора си за това, че върши неща, които не харесвате. Например можете да си кажете: „Това, което партньорът ми направи (или не направи), представлява проблем за мен, но аз знам, че той/тя има добри намерения и много положителни страни. Не съм щастлив/а, но мога да простя и да му вярвам до доказване на противното”. 

Стойността на вярата в другия, докато нямате категорични доказателства за противното, е демонстрирана в четири изследвания, сравняващи реакциите на дистресирани и недистресирани двойки на положителните и отрицателните действия на партньора. Тъй като недистресираните двойки отдават заслуженото на партньорите си за положителните им действия, за тях е по-лесно да живеят с отрицателните прояви на другия. Дистресираните двойки са свръхангажирани с отрицателното. Те прекарват много време във фокусиране върху неудовлетворението си от партньора и им е трудно да оценят неговите/нейните компенсиращи положителни качества. Тези изследвания показват, че хората с щастливи връзки знаят как да отдават заслуженото на положителното във взаимоотношението. 

~ Обвиняване и отрицателно мислене 

Всички описани дотук реакции за справяне с неудовлетворителни отношения включват поемане на положителен, ориентиран към действието подход. Последният вариант – обвиняването и отрицателното мислене, не се препоръчва, защото е деструктивен. Те обаче заслужават да бъдат обсъдени, защото винаги е изкушаващо да избягваш отговорност, като обвиняваш партньора за проблемите във връзката. Изследователите са показали, че дистресираните двойки се ангажират в такова поведение много повече от недистресираните. Хората с лоши взаимоотношения чувстват, че партньорите им са по-отговорни от тях за проблемите във връзката. Те разглеждат отрицателните поведения на другия като резултат от егоизъм, невнимание и липса на обвързване. Нещастните във взаимоотношението си хора обикновено си казват следните типове неща: 

„Партньорът ми не би действал по този начин, ако действително се интересуваше от мен.” 

„Отказвам да поема отговорност, освен ако партньорът ми не направи нещо мило за мен.” 

„Ще си го върна и ще накарам партньора ми да страда, защото не се отнася добре с мен.” 

Хората с щастливи връзки са способни да поставят чувствата си в перспектива: 

„Ако искам партньорът ми да реагира по различен начин, трябва да поема инициативата.” 

„Невинаги ми харесва, но знам, че нещата ще се наредят най-добре, ако съм достатъчно гъвкав/а, за да покажа на партньора ми привързаност.” 

„Искам да кажа на партньора си, че съм гневен/на, но за връзката ни няма да е най-добре, ако го/я накарам да страда.” 

Обвиняването и отрицателното мислене неизбежно ни водят до действане по отрицателен начин спрямо партньорите ни. Освен ако другият е способен да използва някои от описаните в тази глава умения за справяне, неговата/нейната реакция вероятно ще е отрицателна или той/тя ще се откаже от ангажиране в положителни действия. Ще попаднете в порочен кръг, в който отрицателните поведения, чувства и мисли надделяват над способността ви да правите адаптивни оценки.

~ Прекратяване на връзката 

Три неща обикновено карат хората да прекратят дадено взаимоотношение: различията, скуката и отрицателните чувства. 

Различия. Осъзнавате, че вие и другият човек нямате много общи неща. Съществуват прекалено много различия в ценностите, интересите и целите, за да продължите връзката. 

Скука. Връзката стагнира. Не израствате заедно и не се сближавате, защото не вървите в една посока. 

Отрицателни чувства. Отрицателното надделява над положителното. Критиките и оплакванията надделяват над любовта, подкрепата и привързаността. 

Когато връзката е заплашена и вие и партньорът ви не сте мотивирани да направите промени, е време да обмислите възможността всеки да поеме по своя път. На този етап трябва да вземете в ръце контрола върху живота си и отговорността за действията си. 

~ Бъдете готови да работите 

Добрите взаимоотношения не идват на готово: те изискват непрекъснати усилия. Джордж Левингър го изразява много ясно: „Това, което има значение в изграждането на щастлив брак (или на което и да е друго удовлетворяващо взаимоотношение), е не толкова колко съвместими сте, а как се справяте с несъвместимостта”.

Справянето с конфликтите в близките взаимоотношения изисква ангажирането ви с непрекъснатото практикуване на уменията.

Избрано от: „Справяне с предизвикателствата на живота“, Крис Клайнке, изд. „Наука и изкуство“, 1999 г. 
Картина: The Kiss (1907-1908) by Gustav Klimt; en.wikipedia.org