ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Дали наистина човек, като види тоя благороден метал, става по-благороден? ♥ Йордан РАДИЧКОВ
Дали наистина човек, като види тоя благороден метал, става по-благороден? ♥ Йордан РАДИЧКОВ