литературен критик

Българското учителство е било унижавано и оскърбявано от своите началства ~ Проф. Никола ГЕОРГИЕВ
Българското учителство е било унижавано и оскърбявано от своите началства ~ Проф. Никола ГЕОРГИЕВ