Явно си нямат друга работа...

01
/Photographer Drew Denny/

И така... експериментът, проведен в университета на Ню Йорк, оповести официалните данни в престижното списание Journal of Fluid Mechanics.
Броят на облизванията, за да се доберем до центъра на една средна по големина близалка е приблизително 1000. Истината е, че никой от учените не е броил буквално тази трудоемка работа. За целта са били направени опити с близалки и вода, за да се проучи начинът, по който течността се разлива и влияе на обекта.
Изчисленията на нужните облизвания до средата на сладкото изкушение, са дело на професора по математика Лейф Ристроф и неговия екип, и са направени по специална математическа формула. Доброволци от Интернет пък, проведоха лични проучвания с директна консумация на близалки – и да, резултатите от двата експеримента са доста близки.
Има ли специални техники, за да се удължи сладкото преживяване? Лично професор Ристроф препоръчва – "Без гризане, по-бавно е по-добре".
Отвъд "Страната на бонбоните", това изследване има практическо значение за фармацевтичните компании и разработването на лекарства. От този експеримент са доволни и геолозите, изучаващи начина, по който реките и потоците трансформират релефа по пътя си.

02

Източник: Cosmopolitan
Снимки: pinterest