Максим Горки

Най-скъпоценното в света е веществото на нашия мозък ~ Максим ГОРКИ за интелигенцията
Най-скъпоценното в света е веществото на нашия мозък ~ Максим ГОРКИ за интелигенцията