Писателите за писателите

(Portrait of the Writer Maxim Gorky, 1905, by Valentin Alexandrovich Serov)

Благодаря на Горки. След естетизмите, футуризмите, аполонизмите, библиофилите – замириса на настояще.
Александър БЛОК, 1912

Много хубаво говорихме с Горки. И ми се хареса той. Истински човек от народа.
Лев ТОЛСТОЙ, 1900

Вашите писания ми се понравиха, а Вас намирам, че стоите по-високо от вашите писания. 
Лев ТОЛСТОЙ, 1900, в писмо до Горки

Очевидно той е голям талант. Груб, рудиментарен, но все пак голям.
А. ЧЕХОВ

От Горки ще излезе голямо писателище, стига само да не се умори, да не охладнее, за не стане ленив.
А. ЧЕХОВ

Въображението Ви е хватливо, вкопчващо се, но то у Вас е като голяма печка, на която не слагат достатъчно дърва. 
А. ЧЕХОВ, в писмо до Горки

Заслугата на Горки е в това, че той пръв в Русия и въобще в света заговори с презрение и с отвращение за еснафството именно точно тогава, когато обществото бе подготвено за този протест… според мен ще настъпи време, когато произведенията на Горки ще се забравят, но той сам едва ли ще бъде забравен и след хиляда години.
А. ЧЕХОВ

„Тома Гордеев” – това е не само просторът на Русия, но и цялостният й живот. Това е забележителна книга. Изкуството на Горки е изкуство на реализма. Но този реализъм не е така монотонен, както реализмът на Толстой или Тургенев. Този реализъм живее и диша във всяка страница на книгата с такъв страстен порив, какъвто те рядко достигат. Тяхната мантия е паднала върху неговите млади плещи и той обещава да я носи с истинско величие.
Джек ЛОНДОН, 1906

Максим Горки! С Вас в нашата страна са най-гордите сърца, най-високите души.
Анатол ФРАНС, 1906

Максим Горки беше един от немногото, които запазиха недокоснати своя разум и своята любов към човечеството.
Ромен РОЛАН, 1917

Горки е непомръкващ факел! Горки е велик човек, който цели 40 години господства в световната литература. Произведенията му предизвикаха бурята на общественото възмущение. На Запад той показа колко много лъжлив романтизъм има дори в най-значителните произведения на писателите-натуралисти. Аз казвам „Нашият велик Горки”, защото неговото творчество и слава принадлежат на всички нас.
Анри БАРБЮС, 1932

Горки за нас не е само литература. Той е също, и дори на първо място, реалният живот и реалната човешка съдба, изпълнена с величие до своя апогей… Литературните идоли помръкват, духовните течения се губят в миналото, но Максим Горки вечно ще бъде съкровищница на потресаващ човешки жизнен опит и жив пример за цялостен човек. Това е писател, който без колебания и завинаги е станал слуга и боен съратник на своята трудна епоха.
Карел ЧАПЕК, 1936

(Portrait of Maxim Gorky, 1906, by Akseli Gallen-Kallela)

Картини: commons.wikimedia.org