„Великите хора сами си изграждат пиедестала - статуята им я въздига бъдещето.”

Писателите за писателите

(Portrait d'Honoré de Balzac, 1829, Louis Boulanger)

Величието и значението на Балзак е в това именно, че от хаоса на следреволюционното френско буржоазно общество, той извлече и оформи новия човек на деветнадесетото столетие.
Лев ТОЛСТОЙ, 1934

Балзак е писател на чудовищности. Многообразието на неговите герои, широтата на техните светли страни, дълбочината на техните мрачни страни, отразява като огледало диалектиката на напредъка на производството като диалектика на напредъка на нищетата.
Бертолт БРЕХТ, 1938

Балзак е велик! Неговите характери са произведения на ума на вселената.
ДОСТОЕВСКИ, 1838

Не се осмеляваме да критикуваме Балзак. Ще посмее ли верующият да упреква бога за несъвършенството на вселената? На Балзак е присъща плодоносна, от край до край напираща, огромна, зашеметяваща творческа кила, присъща само на бога.
Ги дьо МОПАСАН, 1889

Той е кралят на романистите на днешния век.
СТЕНДАЛ, 1840

Балзак бе един от първите сред великите, един от най-добрите сред избраните. Животът му бе къс, но наситен. В него имаше повече трудове, отколкото дни.
Виктор ЮГО, 1850

Балзак е поетът на борещата се демокрация, Зола – на триумфиращата.
Хайнрих МАН, 1910

„Човешка комедия” на Балзак – това е цял свят, свят от образи, построен от чудесен каменар, който в часове на вдъхновение е станал художник.
Емил ЗОЛА, 1877

(Honoré de Balzac, 1799-1850)

Да,този неуморим великан, бе всичко на всичко несъстоятелен длъжник, преследван от кредитори. Той завършвал роман, за да плати полица, изписвал планини от страници, за да не попадне в ръцете на полицията, извършвал чудеса от творчество, защото всеки месец го заплашвало разорение. Може да се помисли, че под непрекъснатия гнет на необходимостта и ужасните парични затруднения, мозъкът му се раздул и накрая се взривил, пръснал стотици шедьоври.
Емил ЗОЛА, 1877

Оноре дьо Балзак – един от най-великите художници… Картините му са изписани сякаш с маслени бои и когато видях за първи път картините на Рубенс, си спомних името на Балзак.
Максим ГОРКИ, 1928

„Човешка комедия” на Балзак е грандиозен обвинителен акт, равен на който няма в нито една литература. Балзак притежаваше твърде голям ум и твърде жаден стремеж към истината, за да не бичува подлеците и нищожествата.
Емил ЗОЛА, 1870

Балзак е може би не толкова велик анатом на човешката душа, колкото велик художник на интериорите. Понякога ми се струва, че той повече е наблюдавал мебелите, отколкото характерите.
Едмон и Жюл дьо ГОНКУР, 1861

Защо смъртта на Балзак така силно ме потресе? Винаги е тъжно, когато умира човек, от когото си се възхищавал. Той беше силен човек, който дяволски дълбоко бе разбрал своето време.
ФЛОБЕР, 1850

Великите хора сами си изграждат пиедестала – статуята им я въздига бъдещето.
Виктор ЮГО, 1850

Изображения: Pinterest