Мишел дьо Монтен Опити

Нищо друго не предизвиква такова пресищане, както изобилието ♠ Мишел дьо МОНТЕН
Нищо друго не предизвиква такова пресищане, както изобилието ♠ Мишел дьо МОНТЕН