Молитва

Постът е всестранно въздържание, молитвата - всестранно Богообщение ╫ Св. Теофан ЗАТВОРНИК
Постът е всестранно въздържание, молитвата - всестранно Богообщение ╫ Св. Теофан ЗАТВОРНИК