НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО

╫ Ние губим своите деца, когато търсим за тях не спасение на душата, а благата на лежащия в зло свят
╫ Ние губим своите деца, когато търсим за тях не спасение на душата, а благата на лежащия в зло свят