НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО

Мерейки се с хората, ще паднеш в пропастта на високомерието ╫ Свети Максим Изповедник
Мерейки се с хората, ще паднеш в пропастта на високомерието ╫ Свети Максим Изповедник