Нравствени писма до Луцилий

Всеки умира в своя ден ♥ Луций Аней СЕНЕКА
Всеки умира в своя ден ♥ Луций Аней СЕНЕКА