Колкото по-съвършено е съзнанието и енергията на маориеца, толкова по-сложен орнамент се нанася върху тялото му.

(Unidentified Māori man, between 1860 and 1889)

Маорийското тяло е татуираното тяло или тялото Моко. Това е тяло-символ, което носи информация за жизнения път на човека, за неговата връзка с пространствените сили. За маори, които населяват южната част на Океания, татуировките са средство за себеразвитие, за укрепване на връзката с отвъдния свят. Този елемент от маорийската култура е не приложен или декоративен, а основополагащ. Трудно може да се оцени напълно значимостта на татуировките за маори. За целта ще е необходимо да се направи аналогия с широко известни култури, в които татуировките също играят важна роля, като в същото време нито един такъв пример не би бил напълно точен, тъй като културата на татуировките при маори крие не само уникална красота, но и дълбочина. Става дума за обем от знания, основаващи се на космогоничното виждане на маори.

Свещен орнамент

Маори са запазили свещеното си отношение към моко чак до наши дни (moko означава татуировка на маорийски). Маори вярват, че моко може да се прави само върху тялото на маориец. Веднъж бях свидетел на ритуално татуиране на представител от народа, когато един от присъстващите австралийци помоли да направят и на него такава татуировка. Отказът бе толкова категоричен, че предизвика у госта силна реакция, след което му прочетоха цяла лекция за значението на татуировката за маори.

Разбира се, ако човек има голямо желание днес да си направи маорийска татуировка, това e възможно, макар и не така просто. Освен, че моко носи определено енергийно натоварване на тялото и съзнанието на човека, за което могат да знаят само посветените, известни са случаи на ярка реакция на самите маори към подобна самодейност. 
Същото се случи неотдавна с боксьорът Майк Тайсън, който неочаквано реши да се украси с маорийска татуировка. Маори строго го осъдиха и обвиниха в невежество и неразбиране на истинския смисъл на моко, а главатарят на едно от племената заяви изобщо, че нито един човек по света няма право да използва този свещен орнамент за декоративни цели.

Маори са коренните жители на Нова Зеландия. Това племе се отнася към полинезийската група народи, преселили се от югоизточна Азия на остров Полинезия на няколко етапа. На езика на маори самата дума maori означава „нормални”, „естествени” или „обикновени”, което показва различието между хората и боговете и духовете. Маори почитат общо-полинезийските богове – Тангароа, Тане, Ту и Ронго. Сред тях е разпространен и култът към предците. Днес в Нова Зеландия (маори наричат страната Аотеароа, което означава „страната на белия дълъг облак”) живеят над 500 хиляди маори – около 14% от общото население на страната. Преди маори в Нова Зеландия е живял друг народ, който вероятно също е бил полинезийски по произход. Преданията на маори пазят спомен за срещата с тези племена, които впоследствие биват изтласкани от териториите. Първите европейци в Нова Зеландия са моряците на холандския капитан Тасман (1642 г).

Думата „тату” в повечето полинезийски езици означава „схема, изображение, рисунка” и отразява само един от приложните аспекти на моко. За маори татуировката има по-голямо значение. Моко е израз на всички нива на битието: от обозначаването на социалния статус, до изявяването на определени енергийни съответствия в тялото. В Полинезия татуировките играят роля, аналогична на обозначението на меридианите в китайската медицина. Линиите и шарките им фиксират връзките на биоактивните зони в тялото. Така всяка шарка от татуировките на маори е отражение на енергийната карта на човека.

(Unidentified Māori man, between 1860 and 1879)

(Susan, Rotorua, New Zealand, ca. 1905)

Татуировката като фиксация на вътрешните връзки и начин за развитие

Татуировката е шарка, свързана с вътрешните процеси в тялото и съзнанието на човека, затова тя не само фиксира вече случилите се в живота му изменения, но и влияе върху бъдещите промени. Всъщност, моко представлява цяла система от знания, която определя развитието и жизненият път на маорийците – както на мъжете, така и на жените.

Разликата между мъжките и женските татуировки при маори е съществена. Тялото на жената се татуира много по-малко, отколкото тялото на мъжа. Причината най-вероятно е, че в тази култура тялото на жената се разглежда като външно завършено, затова и вътрешните процеси в женското тяло по-малко се нуждаят от коригиране с помощта на моко. Изрисуването на татуировка при жените маори създавало допълнителен източник на емоционално подхранване. По правило този тип татуировка се нанасял на устните и брадичката, за да активира жлезите с вътрешна и външна секреция, разположени на лицето.

Мъжкото тяло, според маори, е „външно”, то е силно свързано с макрокосмическите процеси и за да се развива правилно, има нужда от създаването на допълнителни вътрешни енергийни връзки. Освен това моко се използва и за фиксиране на вече наличните връзки. Затова колкото по-съвършено е съзнанието и енергията на маориеца, толкова по-сложен орнамент се нанася върху тялото му. Основните места за изрисуването на татуировки при мъжете са бедрата, раменете и лицето. В този процес много важна е точността, за да не се нарушават, а да се укрепват вътрешните връзки в тялото. Важна е също и симетричността на шарките, която разпределя равномерно силата, фиксирана в линиите на рисунъка.

(Mrs. Rabone, 1871)

(Arthur James Iles (1870-1943) - Photographer (New Zealander) Born in Oamaru, New Zealand. Dead in Rotorua, New Zealand, 1890-1920)

Най-издръжливите татуировки живеят по-дълго от носителите си

Въпреки цялото разнообразие от орнаменти, татуировките на маори споделят една обща особеност: татуировката е ключ към опознаването на светогледа на маори, тяхната представа за възможностите и пътя на развитие на човека. Същността на всеки човек, според маори, представлява сфера, в която протичат определени изменения, в зависимост от качеството на преработваната енергията в тялото и съзнанието. Маори разглеждат татуировката като код, който показва работата на тялото по отношение на тази сфера. За разлика от физическото тяло, моко е безсмъртна, убедени са маорите. Рисунъкът създава самостоятелна енергийна структура, която продължава да съществува и след физическата смърт на човека.

Тъй като маори разглеждат тялото не просто като физически обект, а като определен съд или вместилище на сила, взаимодействащ с околното пространство, то нанасянето на татуировката е външно изявяване на този обем и регулирането му. Именно защото е свързана с вътрешната структура на човека, всяка татуировка има свои външни особености и характеристики. В зависимост от енергийното напълване и решаваните в конкретния отрязък от живота задачи, рисунъкът на татуировката може да бъде съвсем прост или пък много сложен.

Лицето е разделено структурно на 13 части, символизиращи 13-те лунни месеца. Това показва, че в културата маори развитието на човека се свързва с определена фигура, която от своя страна изявява модела на Вселената. Геометричните параметри на тази фигура показват принципите на действие на най-древната лунна астрономия. Освен това татуировките се нанасят така, че шарките им се свързват с жлезите за външна и вътрешна секреция.
Ако човек няма татуировка, за него се казва, че още не се е сдобил с тяло. Тези хора биват наричани папа-теа (хора без тяло, papa-tea, маорийски). Понякога се срещат и асиметрични татуировки. Те показват наличието на нередности в енергийната структура на човека и разрешават проблемите, свързани с тези нередности. Интересно е, че за маори центърът на тялото е носът или по-скоро върхът на носа, спрямо който се изгражда цялата моко.

Централната точка в шарките на татуировките моко при маори е носът. Татуировките на маори могат да бъдат и асиметрични – вгледайте се в шарките в края на лицето, в горната част на носа и брадичката. Обикновено това е знак за нередност в енергийната структура на тялото и представлява опит за равномерното разпределяне на енергията.

Татуирането при различните полинезийски народи може да се групира по географски признак. Центърът на татуировките при племената, които живеят на север от екватора, е долната част на корема. Племената, които живеят под екватора, ориентират линиите на своите татуировки към лицето. Това е много важен аспект, тъй като се променя посоката на енергията на тялото.

Оттук може да се направи изводът, че правилно татуираният човек изпитва определени усещания, към които са насочени неговото тяло и съзнание. И ако татуировката се нанесе според законите на симетрията, в съответствие с пропорциите на човешкото тяло, тогава това ще окаже въздействие и върху определени центрове у човека, като ги свърже не само с повърхността на тялото, но и с неговата вътрешност.

(Unidentified Māori woman, between 1868 and 1898)

(Maori tattoo chisels, 1890)

Сакралната анатомия на маори

Любопитно е, че „външните” татуировки на маори отговарят на представата на китайската медицина за „вътрешните” енергийни меридиани в тялото. Според изследователя на татуировки, Стив Гилбърг, правилно направената татуировка може да помогне на тялото да освободи, да разблокира ненужната енергия. Това показва колко дълбоко е разбирането на културата маори за човешката природа.

Според някои изследователи татуировките на маори и техните шарки, нанесени съгласно знанията за енергийния строеж на тялото, могат да помогнат за освобождаването и разблокирането на ненужната енергия.

И тъй като задачата на тази статия е да покаже татуирането като метод за отразяване и коригиране на строежа на финото (енергийно) тяло на човека, от който се ръководели хората в древността, и като система, насочена към изучаването и разбирането на тялото, тогава нека се спрем на този аспект. Нека първо отбележим накратко само, че татуировката при маори изпълнява множество функции: защита и нанасяне на тайни надписи, съхраняващи знанията за рода и неговите особености. А сега нека изброим основните принципи на сакралната анатомия на маори, върху които се основават рисунките моко.

– Татуировката е част от тялото и в същото време тя е свързана с пространството, т.е. тя е пространствена и взима предвид триизмерното пребиваване на нашето тяло в универсума.

– Всяка част от тялото има собствена задача и същевременно всички части на тялото са свързани една с друга. Тялото се дели на части и всяка от тях има свои локални задачи, където енергията се развива според законите, присъщи на конкретния фрагмент.

– Рисунъкът има точни геометрични параметри, които ориентират тялото на човека по отношение на универсума, а след това по отношение на самото тяло.

– Рисунъкът на тялото се състои от особени шарки и спирали, чиято цел е да съхраняват енергията в тялото. Според вярванията на маори, всяко нещо има своята сила, дух вариа (waria, маорийск.), който създава есенцията на съществуването манна (mana, маорийск.). Правилно изрисуваната татуировка цели да защити и запази тази есенция. Тези правила за съхранение на есенцията се наричат тапу (tapu, маорийск.).

– Рисунъкът на моко разкрива сексуалността на човека като основния източник на жизнена енергия, свързващ човека с космическата нощ По (Po, маорийск.). Освен това рисунъкът стимулира определен тип реакции към човека – тя го защитава от въздействието на едни и привлича положителната енергия на други.

Според учението на маори, външните сили, например земята или пространството, също могат да се свързват с енергийната структура на човека с помощта на формите и линиите на татуировката. Този тип татуировка е вече не само обект на връзки, но и притежава способността сама да генерира енергия, така че дори да оказва влияние върху външни за човека процеси. Нека си спомним за влиянието на татуировката върху реакциите на другите – то възниква не само в резултат на визуалното възприемане, а вследствие на енергийното взаимодействане на нивото на структурата, създадена от формата на татуировката. Затова няма нищо изненадващо във факта, че правилно изградената структура може да оказва влияние не само върху човешките реакции, но и върху природните процеси.

Структурата на татуировката – формата и генерираната от нея енергия – се свързват заедно с понятието за силата Мауи (Maui, маорийск.). То означава мястото, където енергията може да се развива. Така правилно татуираното тяло разполага с място за зачатие, аналогично на матката при жените. За такова място могат да служат различни части от тялото, където енергията може да се съединява и свързва. Основните такива зони са лицето, раменете, бедрата и коленете.

Лицето, раменете, бедрата и коленете в културата моко маори носят общото название „мауи” - това са основните места от тялото, където енергията може да се развива, съединява и свързва.

Излишно е, в такъв случай, да се казва, че да се използват мотиви от татуировките моко на маори, без да се разбира ясно скритата в тях сила, е в най-добрия случай банално копиране, което не носи нищо ценно на човека, а в най-лошия – неправилно привнесен код, който може да повреди енергийната структура на тялото. Татуировките на маори са не просто екзотичен декор. Културата на полинезийските татуировки като цяло и моко маори в частност представлява сложно изкуство, основаващо се на уникални познания за методите за развитие на човека. Тези знания, както и много други скрити съкровища на полинезийската култура, все още очакват изследователите си.

Автор: Глеб Чорни

Portrait of a young Maori woman with moko, by Louis John Steele

Tamati Waka Nene, by Gottfried Lindauer

Tukukino Te Ahiātaewa, Ngāti Tamaterā

Māori chief, late 18th century

Споделено със съкращения от:  olegcherne.ru
Изображения: en.wikipedia.org