Психология и вътрешна свобода

„Кастрирането“ на спонтанността е една от характерни­те черти на западната цивилизация ♥ Пиер ДАКО
„Кастрирането“ на спонтанността е една от характерни­те черти на западната цивилизация ♥ Пиер ДАКО