Психология на оптималното преживяване

Без ясно определени цели е много трудно да се формира личност ~ Михай ЧИКСЕНТМИХАЙ
Без ясно определени цели е много трудно да се формира личност ~ Михай ЧИКСЕНТМИХАЙ