Рене ДЕКАРТ

Единствено от страстите зависят всяко добро и зло в този живот ♥ Рене ДЕКАРТ
Единствено от страстите зависят всяко добро и зло в този живот ♥ Рене ДЕКАРТ