Рене ДЕКАРТ

Защо онези, които гневът кара да се изчервяват, са по-малко опасни от тези, които пребледняват | Рене ДЕКАРТ
Защо онези, които гневът кара да се изчервяват, са по-малко опасни от тези, които пребледняват | Рене ДЕКАРТ