Portrait of Leonardo da Vinci, by Lattanzio Querena (1768-1853)

Нито едно човешко изследване не може да се нарече истинска наука, ако не е минало през математически доказателства.
Леонардо да ВИНЧИ

Математиката би трябвало да се обича поне заради това, че подрежда мислите. 
Михаил ЛОМОНОСОВ

Математиците са нещо като французите - каквото и да им кажеш, те си го превеждат на своя си език и то веднага се превръща в нещо съвършено различно.
Йохан Волфганг фон ГЬОТЕ

Математиката е религия на умните хора, понеже при нея има толкова малко последователи.
Карлос САФОН

Във всяка наука истината е точно толкова, колкото е в нея математиката. 
Имануел КАНТ

Математиката – това е езикът, на който говорят всички точни науки.
Николай ЛОБАЧЕВСКИ

Той нямаше достатъчно фантазия, за да бъде математик, затова стана поет. 
Давид ХИЛБЕРТ за един от своите ученици

Математиката е една от най-старите науки. Тя също е и една от най-дейните, понеже нейната сила е в младежкия й жар.
А. ФОРСАЙТ

Математиката познава много изкусни изобретения, които могат да бъдат полезни както за задоволяване на желаещите да се учат, така и за развитието на всички знания, облекчавайки труда на човека. 
Рене ДЕКАРТ

Историята прави хората мъдри, поезията – остроумни, математиката – проницателни, натуралната философия – дълбоки, етиката – сериозни, логиката и риториката – способни да спорят.
Френсис БЕЙКЪН

Математиката, разглеждана правилно, притежава не само истинност, но и върховна красота – красота студена и сурова, като красотата на скулптура, без позиви към никоя черта от нашата слабовата природа, без пищните украси на изобразителното изкуство и музиката, а безкрайно чисто и неумолимо съвършенство, каквото само най-висшето изкуство може да предложи. 
Бъртранд РЪСЕЛ, „Изследване на математиката“

Galileo Galilei, Portrait by Giusto Sustermans

Математика – това е езикът, на който е написана книгата на природата.
Галилео ГАЛИЛЕЙ

Не съм специалист по математика, а само неин почитател, нещастник, влюбен в най-красивата от всички науки. 
Пол ВАЛЕРИ

Никой не може да притежава една математическа формула! Математиката принадлежи на Господ.
Доналд КНУТ

Аз трябва да изучавам политика и война, за да могат синовете ми да изучават математика и философия. Моите синове трябва да изучават, математика и философия, география, естествена история, корабостроене, навигация, търговия и селско стопанство, за да могат да дадат на техните деца правото да изучават живопис, поезия, музика, архитектура, скулптура, гоблени и порцелан.
Джон АДАМС

Има много изкуства, които украсяват ума на човека. Нито едно от тях не го украсява и разхубавява така, както изкуствата, които се наричат математически.
Х. БИЛИНГЗЛИ

Както Слънцето скрива звездите със своя блясък, така и знаещият човек ще засенчи славата на другите хора от обществото, ако постави алгебрични задачи, а още повече, ако ги разреши.
БРАХМАГУПТА

Математиката е толкова изкуство за броене и смятане, колкото архитектурата е изкуство за правене на тухли и рязане на греди, колкото живописта е изкуство за смесване на бои на палитра.
К. КЕЙСЪР

Не е имало толкова ценена и почитана наука, както математиката, нито наука, с която велики мъже да се занимават с такова прилежание и усърдие и от която да не странят властелините на света – императори, крале, принцове и пр.
Бенджамин ФРАНКЛИН

Способните математици в повечето случаи имат добър музикален слух, докато великите музиканти не се сприятелявали лесно с математиката.
В. ПРАЙЕР

Каквото важи за музиката, живописта и поезията, се отнася и за математиката. Всеки може да стане адвокат, доктор или химик и като такъв може да преуспее при условие, че е умен и трудолюбив. Но не всеки може да стане художник или музикант, или математик: обща интелигентност и трудолюбие сами по себе си тук значат малко.
П. МЬОБИУС

За красивото има място и в математиката… Математиката също има своите триумфи на творческо въображение, свои красиви теореми, свои доказателства и процеси, чието съвършенство на формата ги е направило класически. Онзи, който не може да види поезия в математиката, трябва наистина да е „практичен“ човек.
У. УАЙТ

Leonardo da Vinci's Geometric Sketches - Dodecahedron | Mathematical Association of America

Изображение (заглавно): Galileo Demonstrating the New Astronomical Theories at the University of Padua by Félix Parra (1873)