Какви родители сте?

1family1

Специалното в тази житейска роля е фактът, че никой не учи младите хора как да бъдат родители. Единственото, с което разполагат, вземайки решение да създадат нов живот, е опита от тяхното детство, както и този, който те имат от собствените си родители. В много случаи той не това, което искат да използват в отглеждането на бъдещото бебе. Отрицателен в това положение е фактът, че грешките, които родителите правят в процеса на развитие на детето, могат да се отчетат едва тогава, когато то стане голямо /и когато е трудно да му се въздейства/.

Често ли се замисляте над това, дали сте добри родители, дали се справяте с вашите задължения като възпитатели?

Този тест ви предлага да разберете истината за способностите си, както и това, което реално давате на детето. Проверете себе си, отговаряйки на въпросите с „ДА“, „НЕ“ или „ПОНЯКОГА“.

За всеки положителен отговор запишете 2 точки, за отговор понякога 1 и за отрицателен отговор – 0 точки.

 1. Следите ли за статии в медии, програми по телевизията и радиото по въпросите на възпитанието?

 2. Четете ли от време на време книги по тази тема?

 3. Вашето дете е сгрешило. В този случай, замисляте ли се дали неговото поведение не е в резултат от вашето възпитание?

 4. Единодушни ли сте с вашия съпруг относно методите си на възпитание?

 5. Ако детето ви предлага своята помощ, приемате ли я, въпреки, че дейността може да се удължи или въобще да спре?

 6. Използвате ли формата на забрана само тогава, когато действително е необходимо?

 7. Смятате ли, че постоянството е един от основните педагогически принципи?

 8. Съзнавате ли, че обкръжаващата среда оказва съществено влияние на детето?

 9. Смятате ли, че спортът и физкултурата имат съществено значение за хармоничното му израстване?

 10. Успявате ли да не го командвате, а да го помолите да направи дадено действие?

 11. Неприятно ли ви е, когато го отблъсквате, използвайки фрази като „Нямам време“ или „Изчакай, докато си свърша работата“.

Резултат:

По-малко от 6 точки:

За истинското възпитание имате много смътна представа. Това, че казват „да започнеш, никога не е късно“, може да донесе само негативни последици, защото колкото по-голямо става детето, в толкова по-голяма степен навиците и вижданията за света около него се затвърждават. Съответно, толкова по-трудно става да му се противодейства и да се намали въздействието на чертите, които му пречат. Затова ви съветваме да не се уповавате на тази поговорка, що се отнася до отглеждането на детето си. Вместо това, веднага се заемете с увеличаване на познанията и уменията си в тази посока.

От 7 до 14 точки:

Вие на правите големи грешки във възпитанието, но все пак има над какво да се замислите. Отглеждането на детето е сложно нещо, в което никога няма „черно“ или „бяло“. Няма родител, които да е 100% застрахован от опасността да направи грешка в отношението към децата си. Поради това, колкото повече знаете по темата, в колкото по-голяма степен развивате своите умения, толкова по-спокойни ще се чувствате за неговото бъдеще. Може да започнете с почивните дни. Посветете ги напълно на детето, забравяйки за проблемите и работата. Бъдете сигурни, че децата ще ви възнаградят.

източник: Българска школа по психоанализа