„Хубаво е да подготвим бъдеще за децата си, но е хубаво и да подготвим децата си за бъдещето.“ ~ Франклин Рузвелт

В днешните несигурни времена, думите на Рузвелт звучат по-силно от всякога. В този непрекъснато променящ се свят, кои са най-ценните неща, на които можем да научим детето си, за да сме спокойни, че един ден успешно ще се справя в живота си без нас:

ПРОЦЕСЪТ НА УЧЕНЕ Е ПО-ВАЖЕН ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ

Поставете като приоритет пред детето самия процес на учене, а не резултатите. Важно е децата да разбират, че успехът е резултат от усилията, а не вследствие от присъщи предимства, таланти или способности. В книгата си „Нагласата: Новата психология на успеха“ Карол Дуек разглежда в дълбочина концепцията за двата начина на мислене: „фиксираният начин на мислене“ и „развиващият се начин на мислене“.

При единият хората живеят са нагласата, че те са това, което са и не могат да се променят. Едно дете с такъв начин на мислене, ще вярва, че ако им проблем с абстрактното мислене, със сигурност ще е зле в усвояването на учебния материал по математика. Дори може да повярва, че просто е глупаво. Ще започне да избягва заниманията си по предмета, защото винаги ще живее в страх, че ще се провали.

От друга страна, вторият начин на мислене се отличава с полагане на усилия, а провалът се възприема като възможност за растеж. Чрез насърчаване на този начин на мислене, ще насърчите собственото си дете да търси предизвикателства, да не се страхува от провал и да работи неуморно, за да постигне целите си, без значение от природните си заложби.

Ако успеете да възпитате в детето си чувство на удоволствие от усвояване на самите знания и т. нар. „свещено любопитство“ – добрите резултати ще дойдат от само себе си.

ВЪЗЛАГАЙТЕ НА ДЕЦАТА ДОМАКИНСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Децата, още на две годинки, са способни, а и би трябвало да изпълняват някои прости задачи. Може да почисти разлятото от него, да прибере играчките си, да асистира при простирането и т. н. Може да помага при храненето на домашните любимци и всякакви най-различни дребни задължения. Понякога домакинската работа отнема много време, а дори малките ръце могат да са от полза. Университетът в Харвард е доказал, че възлагането на задачата да съдействат и помагат на възрастните в изпълнението на задълженията им, впоследствие им осигурява чувство за отговорност към околните и средата, в която живеят, което в бъдеще ще им бъде от голяма полза на работното място.

Това също насърчава способността на детето да поема инициатива, да идентифицира и решава проблемите и да гледа на себе си като на важна част от своята общност.

НАУЧЕТЕ ДЕТЕТО СИ НА УПОРИТОСТ

През 2013, психологът Ангела Дъкуорт от Университета в Пенсилвания проведе значимо изследване върху концепцията за упоритостта, която тя дефинира като „постоянство и страст за преследване на дългосрочни цели“. Оказва се, че тази черта на характера е от най-голямо значение за успеха в при прием в университет, чуждоезиковото обучение и общо взето всяка област, в която целите са високи и не толкова лесно достижими.

БЪДЕТЕ АВТОРИТЕТЕН, НЕ АВТОРИТАРЕН ИЛИ ТОЛЕРАНТЕН

Вероятно това е най-трудният за намиране баланс в родителството. Но и най-важният. Преди повече от петдесет години психологът Диана Баурайд идентифицира тези три вида родителски стила – и работата й е валидна и до днес.

Толерантният родител се фокусира върху това да приеме детето си такова, каквото е, без да обръща внимание на лошото му поведение. Авторитарните родители се опитват да оформят детето си съобразна своите собствени очаквания, без да отдават значение на уникалната индивидуалност и ценности на подрастващото същество. В златната среда е авторитетният родител, който насочва детето с разумни правила и очаквания, като същевременно насърчава чувството му за идентичност и независимост.

НАУЧЕТЕ ДЕТЕТО СИ ДА ФОРМИРА ВЪРЗКИ С ДРУГИТЕ ХОРА

Научноизследователският проект на Държавният университет в Пенсилвания и Университетът Дюк, в който участват над 700 деца от детската градина до 25 годишна възраст, установяват значима корелация между социалните умения, които изграждат в още детската градина и успеха им като възрастни две десетилетия по-късно.

Децата, които са отзивчиви, мили и в хармония със собствените си чувства, както и с тези на другите, е по-вероятно да завършат висше учебно заведение и да си намерят работа, която обичат. Деца с ограничени социални умения са по-склонни да се превърнат във възрастни, на които се налага да се справят със зависимости, бедност и престъпна дейност. Най-добрият начин да научим децата си на важните социални умения е като бъдем съпричастни към връзката, която самите ние изграждаме с тях.

„Вярвам, че това, което ние ставаме зависи от това, което нашите бащи ни учат в различни моменти, в които не се опитват да ни научат. Ние се формираме от малки късчета мъдрост.“ ~ Умберто Еко

Автор: Робин Рейх

Източник: iheartintelligence.com
Изображения: Carl Larsson (1853-1919)