"Никога не се страхувайте, ако прехвалите хиперактивното дете."

Правилата за поведение на родителите на хиперактивните деца са изцяло педагогически правила, споделя известният украински педиатър д-р Евгений Комаровски. Те ще осигурят повече спокойствие в ежедневието и най-важното – ще помогнат на хиперактивните деца да бъдат по-концентрирани и да постигат повече резултати.

1. УСТАНОВЕТЕ КОНТАКТ – не говорете на полюлея, а именно на детето си. Изчакайте го да поспре за минута, да свърши с играта и да ви погледне в очите. Едва след това, ще можете ползотворно да разговаряте с него, иначе само си губите времето.

2. ЗАКОН за ПОСТОЯНСТВО на ПРАВИЛАТА – има правила за поведение и те трябва да са постоянни. Правила понятни, конкретни и изпълними. Това е полезен закон за отношенията с всяко дете. Разбира се, в здравословните отношения винаги се случва да има някои отстъпления от правилата – така децата се учат на гъвкавост. Но когато става дума за хиперактивни деца, правилата трябва да се изпълняват цялостно и без отстъпки от всеки, който контактува с това дете и от него самото.

3. РЕД и БЕЗОПАСНОСТ – направете всичко за това, опасното да бъде недостъпно за вашето дете. Няма как да следите ежеминутно за неговите постъпки – дали ще вземе нож, за да си поиграе или ще намери лекарствата на баба си. За да не провокирате, не губете бдителността си.

4. РЕЖИМ във ВСИЧКО – колкото по-често правите едно и също и в конкретно време, токова по-добре се получава. Систематичността и регулярността помагат на хиперактивните деца да се адаптират към обкръжаващия го хаотичен свят.

5. ПРАВИЛО на ПОХВАЛАТА – обръщайте особено внимание на всичко, с което се справя добре вашето дете и го хвалете за това. Хвалете, хвалете, хвалете… Никога не се страхувайте, ако прехвалите хиперактивното дете.

6. НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ – хвалете детето не само за резултата, а за всичките усилия, които полага за постигането му.

7. ВЯТЪР в ПЛАТНАТА – развивайте онова, което се поучава най-добре и създавайте условия именно за такива действия и поведение. Колкото по-добре се справя хиперактивното дете, толкова по-скоро то ще се научи да концентрира вниманието си, което е неговият най-голям проблем.

8. ЕНЕРГИЯ в ПРАВИЛНОТО РУСЛО – научете се за изразходвате енергията на детето. Ако искате да имате спокойна вечер, то задължително разходете кучето заедно, или пък покарайте с него колело. А преди лягане му почетете книжка.

9. ИЗКУСТВОТО на ПЪТЕШЕСТВИЕТО – научите детето си на безопасност и реализация на потребностите, където и да се намира. Дори при кратки пътешествия, научете го за подрежда багажа си с внимание и търпение.

10. РОДИТЕЛИТЕ СЪЩО СА ХОРА – активно се възползвайте от възможността да си починете от детето.

Източник: moirebenok.ua
Снимки: ru.wikipedia.org, info-hit.ru