самотата

Чувството на самота и изолация води до психическа деградация ♥ Ерих ФРОМ
Чувството на самота и изолация води до психическа деградация ♥ Ерих ФРОМ