съвременни мислители

Умът вика, обяснява, доказва, възразява. Но „Мълчи, ум, да чуем сърцето!“ ♥ КАЗАНДЗАКИС
Умът вика, обяснява, доказва, възразява. Но „Мълчи, ум, да чуем сърцето!“ ♥ КАЗАНДЗАКИС