Съвременният човек в търсене на душата

Човек може да се надява на удовлетворение и постижение само в това, което прави, без да го притежава
Човек може да се надява на удовлетворение и постижение само в това, което прави, без да го притежава