Спиноза

Който се ръководи от страх и прави добро, за да избегне злото, той не се ръководи от разума ♠ СПИНОЗА
Който се ръководи от страх и прави добро, за да избегне злото, той не се ръководи от разума ♠ СПИНОЗА