Свети Николай ВЕЛИМИРОВИЧ

Бедността не е зло. Единствено грехът е зло. Богатството само по себе си не е добро ╫ Свещеното предание
Бедността не е зло. Единствено грехът е зло. Богатството само по себе си не е добро ╫ Свещеното предание