Свети Николай ВЕЛИМИРОВИЧ

Нещата, които в човешките отношения се считат за непочтени, в политиката се признават за почтени ╫ Свети Николай ВЕЛИМИРОВИЧ
Нещата, които в човешките отношения се считат за непочтени, в политиката се признават за почтени ╫ Свети Николай ВЕЛИМИРОВИЧ