Толстой

Ти с една къща не си се справил, а цял народ искаш да управляваш ♥ Учителят СОКРАТ
Ти с една къща не си се справил, а цял народ искаш да управляваш ♥ Учителят СОКРАТ